Terug naar overzicht

Doorbraak in bloeddonatie door homo’s

Volgens de regels van bloedbank Sanquin mogen mannen die seks hebben met mannen momenteel geen bloed doneren. De Tweede Kamer stemde vandaag voor een motie van de Kamerleden Van Gent (GroenLinks), Dijkstra (D66) en Marcouch (PvdA), die aan dit verbod een einde wil maken. Volgens de Kamer moet ‘seksueel risicogedrag’ (het hebben van onveilige seksuele contacten) het criterium voor bloeddonatie worden.

‘Hiermee komt een einde aan de onnodige discriminatie van homomannen bij bloeddonatie. Dat is een doorbraak’, reageert COC-voorzitter Vera Bergkamp. ‘Veiligheid dient bij bloeddonatie voorop te staan. Dat bereik je niet door homomannen uit te sluiten, maar door mensen – hetero’s en homo’s – uit te sluiten die onveilige seks hebben’.

Het huidige beleid leidt volgens Bergkamp tot de onrechtvaardige situatie dat een heteroseksueel die in de kroeg elke week een andere partner oppikt en daar onveilige seks mee heeft wél bloed mag doneren, terwijl een homoseksueel die al 25 jaar een monogame relatie heeft met zijn vriend dat niet mag.

Eerder deze maand beloofde minister Van Bijsterveldt (Emancipatie) dat de regering vóór de zomer van 2012 een standpunt zou presenteren over bloeddonatie door homoseksuelen. Van Bijsterveldt wilde echter een standpunt van de Raad van Europa afwachten. De Kamer wil hier niet op wachten en vraagt een direct einde aan het verbod op bloeddonatie voor homo’s. In landen als Italië is het verbod op bloeddonatie door homoseksuelen al opgeheven.

COC Nederland pleit al jaren voor een einde aan het verbod op bloeddonatie door homo’s. Het COC herhaalde deze oproep in een brief van 7 maart jl. aan de Kamer, over het emancipatiebeleid. Het besluit van de Kamer is daarvan het directe gevolg.

Bloedbank Sanquin is niet gelukkig met het aannemen van deze motie en laat weten vooralsnog ook niet van plan te zijn om de regels aan te passen.

De bloedbank wijst er ook op dat homoseksuelen niet als bloeddonor geweigerd worden, maar ‘mannen die seks hebben met mannen’. Volgens Sanquin gaat het daarbij om gedrag en niet om seksuele gerichtheid.

‘We kijken naar risicogedrag en daar is mannenseks er een van. Als je kijkt naar de hiv-monitor dan kun je zien dat het risico op hiv-overdracht ongeveer honderd keer zo groot is als bij mannen met heteroseksuele seks’, zegt een woordvoerder in het _Radio 1 Journaal_.

‘Sanquin kiest daarmee voor onnodige discriminatie. Veiligheid staat bij bloeddonatie voorop. Dat bereik je niet door homomannen uit te sluiten, maar door mensen (hetero’s en homo’s) uit te sluiten die onveilige seks hebben’, zegt COC-voorzitter Vera Bergkamp. ‘Het COC vertrouwt er op dat minister Schippers Saquin alsnog met kracht van argumenten op andere gedachten zal brengen. Landen als Italië, Zweden en Spanje zijn op ons dit punt voorgegaan’.