Terug naar overzicht

Eenvoudiger asiel voor LHBTI’s uit Jamaica

Het wordt voor LHBTI’s uit Jamaica eenvoudiger om asiel te krijgen in Nederland. Dat liet staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid & Justitie) deze week weten aan de Tweede Kamer en COC Nederland. Het COC drong sinds 2016 aan op de beleidswijziging.

De Nederlandse regering beschouwt Jamaica sinds vorig jaar als een ‘veilig land van herkomst’. Dat betekent dat asielverzoeken uit het land meestal in een snelle procedure worden afgewezen. Dijkhoff maakt daarop nu een onomwonden uitzondering voor LHBTI’s: zij komen wél in aanmerking voor asiel in Nederland.

Het COC wees de staatssecretaris er op dat Jamaica voor LHBTI’s bepaald géén veilig land is. Human Rights Watch schrijft bijvoorbeeld: ‘They are taunted; threatened; fired from their jobs, thrown out of their homes; beaten, stoned, raped, and even killed.’ De Jamaicaanse autoriteiten bieden LHBTI’s geen adequate bescherming tegen geweld door medeburgers.

Naar aanleiding daarvan heeft de staatssecretaris zijn beleid nu aangepast.

Er komen ook uitzonderingen voor LHBTI’s uit Trinidad en Tobago en Brazilië. De Nederlandse regering beschouwt ook deze landen in beginsel als ‘veilig land van herkomst’, maar niet voor LHBTI’s.

Het COC is overigens in het algemeen geen voorstander van het ‘veilige landen van herkomst beleid’. Allereerst omdat landen van herkomst die in het algemeen als ‘veilig’ worden beschouwd, vaak niet veilig zijn voor LHBTI’s. Maar zelfs als op het beleid een uitzondering wordt gemaakt voor LHBTI’s, kan het de groep in problemen brengen. Zo kan het gebeuren dat LHBTI’s die niet direct met de autoriteiten over hun seksuele identiteit durven te spreken al zijn uitgezet voordat ze uit de kast zijn gekomen.

[Bron: COC NL – Foto Jamaica vlag: CC-Wikepedia]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!