Terug naar overzicht

Eerste onderzoek gepubliceerd naar kennis en sociale opvattingen over intersekse

Op maandag 1 februari publiceerde het ministerie van OCW het rapport ‘Kennis en opvattingen over intersekse – een nulmeting in Nederland en Vlaanderen’. Het is voor het eerst dat er onderzoek is gedaan naar de sociale opvattingen over intersekse in Nederland en Vlaanderen.

Uit het rapport blijkt dat kennis over intersekse en seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen nog erg beperkt is en dat het vergroten van deze kennis kan leiden tot meer acceptatie van intersekse personen. Daarnaast is er een vragenlijst ontwikkeld over intersekse die in toekomstig bevolkingsonderzoek gebruikt kan worden, zodat er blijvende aandacht komt voor het onderwerp.

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van Rutgers en UZGent, in opdracht van het Nederlandse ministerie van OCW en de Vlaamse Afdeling Gelijke Kansen, Inburgering, en Integratie. De verantwoordelijke bewindspersonen vanuit Nederland en Vlaanderen benadrukten het belang van deze 0-meting tijdens de presentatie van het rapport.

Ingrid van Engelshoven, de Nederlandse minister van OCW, zegt over de onderzoeksresultaten: ‘Ik denk dat er aardig wat Nederlanders en Vlamingen zijn die zichzelf heel tolerant en progressief vinden, en ook in alle eerlijkheid moeten toegeven dat ze niet precies weten wat intersekse is. Een nulmeting als deze is dan ook niet te onderschatten. We weten nu hoe het ervoor staat met de bekendheid van intersekse in onze landen, en nu is het zaak dat er naar gehandeld wordt.’

De Nederlandse organisatie voor seksediversiteit NNID is verheugd met de publicatie van de langverwachte nulmeting. Het is een mijlpaal in de intersekse-emancipatie waaruit blijkt dat er nog veel te winnen valt op het gebied van kennis over seksediversiteit en acceptatie van intersekse personen, aldus een persbericht van NNID.

Naar aanleiding van het onderzoek pleit NNID voor opname van intersekse in de lhbt-monitor van het Sociaal en Cultureel planbureau, en in overige sociale bevolkingsonderzoeken. Daarnaast blijft NNID zich inzetten voor de maatschappelijke focus op intersekse, en tegen de onnodige medicalisering van intersekse personen.

COC Nederland sluit zich van harte aan bij die conclusies van NNID. 

Het rapport is HIER te downloaden.

[Bron: OCW, COC, NNID]