Terug naar overzicht

Eerste regionale alliantie LHBT-veiligheid opgericht

In Noord-Nederland is op 17 mei – de internationale dag tegen homofobie, bifobie, transfobie (IDAHOT) – de eerste regionale alliantie LHBT-veiligheid opgericht. De alliantie zet zich in voor de veiligheid van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders in Friesland, Groningen en Drenthe.

In de landelijke alliantie Natuurlijk Samen werken partijen als COC Nederland, Art. 1/ RADAR en de Nationale Politie al samen, maar sinds 2016 wordt ingezet op regionalisering, omdat de alliantiepartners dichter op de incidenten zitten en lijnen korter zijn.

Regionale partners

De regionale alliantie werd ondertekend door de wethouders Mattias Gijsbertsen (Emancipatie) van de gemeente Groningen en Gea Akkerman (Welzijn) van de gemeente Sûdwest Fryslan.  Andere ondertekenaars waren de Politie Eenheid Noord-Nederland  en het Friese antidiscriminatiebureau Tûmba, COC Friesland, COC Groningen & Drenthe, LGBT-Groningen, Meldpunt Discriminatie Groningen.

Wijkprofessionals

De regionale partners hebben zich voorgenomen om via formele en informele netwerken kennis te verspreiden op het gebied van LHBT-veiligheid en vroegsignalering te verbeteren. Daarbij willen ze zich richten op wijkprofessionals door hen te scholen in het herkennen van en omgaan met LHBT-discriminatie en pesten in de buurt. Verder heeft men afgesproken de veiligheid van LHBT’s en andere groepen te monitoren door aandacht voor veiligheids- en/of algemene bevolkingsenquêtes.

Aangiftes en intolerantie

De partners in Friesland en Groningen hebben vervolgens hun gezamenlijke inzet opgenomen in de overeenkomst. Zo wil men in Groningen voor LHBT’s alle drempels wegnemen om melding of aangifte te doen bij de politie. In Friesland wil men LHBT’s ondersteunen die te maken krijgen met intolerantie in buurt en wijk.

Lees de volledige tekst van de intentieovereenkomst hier.

Regenboogsteden

De gemeente Groningen en Sûdwest Fryslan zijn deelnemers aan het Regenboogprogramma van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen om sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van LHBT’s te verbeteren. De verwachting is dat de regenboogsteden Leeuwarden en Assen zich zullen aansluiten bij de alliantie.

[Bron: COC NL/Natuurlijk Samen]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!