Terug naar overzicht

Eerste uitzendbureau voor trans personen start in Nederland

Met Genderflex heeft ons land een wereldprimeur, want het is de eerste organisatie gespecialiseerd in flexwerk voor trans personen. “Er is wel een bemiddelingsbureau voor transgender acteurs in San Francisco, maar dit is echt het eerste initiatief voor alle beroepen”, zegt initiatiefneemster Bregtje Visser in het AD.

Genderflex lost direct het probleem op van uitsluiting waar trans personen op de arbeidsmarkt last van ondervinden als gevolg van de medische behandelingen die zij ondergaan. Hiermee kunnen de financiële risico’s worden beperkt die werkgevers hebben door deze uitval.

Uit onderzoeken van o.a. het SCP in 2017 bleek dat ruim 37 procent van alle transgender personen een uitkering ontvangt, terwijl dit cijfer voor de gehele Nederlandse bevolking minder dan 12,5 procent is. Daarnaast krijgt 43 procent van alle transgender personen te maken met arbeidsmarktdiscriminatie. Een grote reden hiervan is de voorzichtigheid die werkgevers hebben door de verantwoordelijkheden en de financiële risico’s die de wet Poortwachter met zich meebrengt.

Zusterorganisatie Gendertalent biedt door re-integratietrajecten en loopbaancoaching sinds 2016 al een succesvolle oplossing voor de arbeidsproblematiek die transgender personen ondervinden. Bregtje Visser, directeur van Genderflex, zegt: ”In het afgelopen jaar ontvingen wij ruim 200 verzoeken van trans personen en gemeentes voor concrete vacatures. Met Genderflex kunnen we deze vraag nu direct invullen.”

Voor werkgevers biedt Genderflex een concrete wijze om hun personeelsbestand inclusiever te maken. Tegelijkertijd kunnen zij de risico’s die ze ervaren beperken en bijdragen aan de emancipatie van trans personen. “Voor elk uur dat een flexkracht via Genderflex werkt, dragen wij 1 euro af aan de stichting Genderwende. Deze opbrengsten gaan naar ons buddy project, een omscholingsfonds en wetenschappelijk onderzoek,” vertelt Visser.

Hoewel Genderflex zich primair richt op de problematiek die trans personen meemaken, staat de organisatie open om iedereen te bemiddelen naar werk. Visser zegt: “Iedereen is welkom en iedereen draagt zo actief bij aan de emancipatie van trans personen.”

[Bron/Illustraties: Genderflex]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?