Back to overview

PVV in favor of scrapping single-fact construction in AWGB

Dat stellen de PVV-Kamerleden Hero Brinkman en Martin Bosma woensdag 10 november jl. in het _Nederlands Dagblad_.

Omdat GroenLinks, PvdA, SP en de VVD een initiatiefwetsvoorstel van D66-Kamerlid Boris van der Ham mede ondertekend hebben, is er al een ruime Kamermeerderheid voor het schrappen van de enkele-feitconstructie. Naast de PVV krijgt het initiatiefwetsvoorstel ook steun van de Partij voor de Dieren. Alleen de christelijke fracties CDA, ChristenUnie en SGP zijn tegen.

De PVV houdt wel een slag om de arm. De PVV wil namelijk het advies van de Raad van State afwachten, want de partij wil wel dat scholen ‘hun identiteit moeten kunnen invullen zoals ze willen’. ‘Er moet een bepaalde modus worden gevonden, maar de enkele-feitconstructie voldoet niet aan het gelijkheidsbeginsel’, zegt PVV-Kamerlid Brinkman.

De enkele-feitconstructie in de AWGB regelt dat scholen samenlevende homoseksuelen niet vanwege het ‘enkele feit’ dat ze samenleven mogen weren, maar wel als er ‘bijkomende omstandigheden’ zijn. D66 wil af van deze uitzonderingsbepaling zodat een leerkracht nooit kan worden geweerd vanwege een homoseksuele relatie. De school mag slechts eisen dat de leerkracht het standpunt van de school respectvol uitdraagt.

De verwachting is dat de enkele-feitconstructie deze week aan de orde komt tijdens de behandeling van de Onderwijsbegroting in de Tweede Kamer.