Back to overview

COC Central Netherlands reaches record number of students

‘Zeker gezien de recente discussies over het wel of niet verplicht stellen van voorlichtingen in het onderwijs, is dit een mijlpaal’, aldus voorzitter Erick Valk van COC Midden-Nederland.

‘Aan de ene kant zie je op sommige plekken toenemende agressie of discriminatie tegen seksuele minderheden. Aan de andere kant weten we ook dat voorlichting kan helpen om begrip richting holebi´s te vergroten. Als je dan ziet dat we met de voorlichtingsgroep een dergelijk resultaat neerzetten is dat een goede ontwikkeling. Juist bij de jongere doelgroep’.
COC Central Netherlands reaches record number of students
Vanzelfsprekend zijn de 20 scholen nog lang niet alle scholen binnen het verzorgingsgebied van het COC Midden-Nederland. De voorlichters hopen dan ook dat in het komend schooljaar veel nieuwe scholen zich zullen aanmelden voor een voorlichting.

De voorlichtingsgroep – die geheel bestaat uit vrijwilligers – zal daarom actief op zoek gaan naar uitbreiding. Scholen kunnen, tegen een geringe vergoeding, een voorlichting of informatie aanvragen via voorlichting(@)cocmiddennederland.nl.