Back to overview

Different doesn't go to Equal Treatment Commission

Tot Heil des Volks – de koepelorganisatie waar Different een onderdeel van vormt – is het nog steeds niet eens met het besluit van minister Edith Schippers van VWS om de Different-therapie niet langer uit de GGZ-gelden te vergoeden.

Desondanks stapt THdV/Different niet naar de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). Different’s advocaat mr. Sietse Voogd noemt die stap namelijk ‘vrijwel kansloos’, omdat de minister de zorgverzekeraars niet verbiedt de Different-therapie te vergoeden. Zorgverzekeraars moeten daar zelf een besluit over nemen.

Zodra een zorgverzekeraar zou besluiten de therapie niet of niet meer te vergoeden, zou dat een reden voor Different kunnen zijn om – gezamenlijk met de volgens Different daardoor gedupeerde client – naar de CGB of een rechter te stappen.