Back to overview

Schippers still does not want blood donation of gay men

Minister Edith Schippers wil ‘mannen die seks met mannen hebben (MSM)’ nog niet toelaten als bloeddonoren. Dat blijkt uit een brief waarin de minister ingaat op de wens van de Tweede Kamer om bloeddonatie door MSM’s toe te staan. De minister meldt verder dat ze bloedbank Sanquin inzicht gevraagd heeft over ‘de donorwens en risicoperceptie binnen de doelgroep MSM’. COC Nederland vindt die vervolgstappen ‘merkwaardig’ en blijft ijveren voor de mogelijkheid voor MSM’s om bloeddonor te worden.

Minister Schippers meldt in haar brief de voortgang van het overleg met Stichting Sanquin Bloedvoorziening over de mogelijkheid om het nu geldende levenslange verbod voor MSM’s om bloed te doneren aan te passen. De minister maakt duidelijk dat dit enkel kan als aan de voorwaarde wordt voldaan dat dit niet leidt tot hiv-besmetting van de bloedvoorraad van Sanquin en daarmee tot een gevaar voor de volksgezondheid.

Om dat te waarborgen is het volgens de minister van belang om de wens van MSM’s om bloeddonor te weten en inzicht te hebben in de mate waarin MSM’s zich bewust zijn van het risico hiv-besmet bloed te doneren. Kwesties die ook met voldoende waarborgen in de vragenlijsten van Sanquin verwerkt moeten kunnen worden. Vandaar dat de minister Sanquin gevraagd heeft haar ‘inzicht te verschaffen in de donorwens en risicoperceptie binnen de doelgroep MSM, en tevens te bepalen wat het effect is van aanpassing van de donorvragnlijst op de betrouwbaarheid van de gegeven antwoorden binnen de doelgroep MSM’.

Over de resultaten daarvan zal de minister de Tweede Kamer nog nader informeren en dat geldt ook voor een nieuwe richtlijn voor bloeddonatie die door de Raad van Europa wordt vastgesteld. De uitkomst daarvan wordt binnenkort verwacht.

COC Nederland stelt vast dat minister Schippers nog vasthoudt aan het bestaande beleid, maar de deur niet helemaal niet dicht slaat.

how to win a guy

“Ook voor het COC staat de veiligheid bij bloeddonatie voorop”, zegt COC-woordvoerder Philip Tijsma. “Wij vinden de criteria die nu voor bloeddonatie gehanteerd worden discriminerend, want homomannen worden in feite uitgesloten.” Het COC wil daarom dat de criteria worden verfijnd, want nu wordt ook een homoman die al jaren een monogame en veilige relatie met zijn vriend heeft uitgesloten van bloeddonatie, terwijl een heteroseksuele man die elke week een andere vriendin heeft wel bloed mag doneren.

De vervolgstappen die minister Schippers gaat zetten, vindt het COC merkwaardig. “Ze gaat bloedbank Sanquin nu vragen of homomannen we behoefte hebben aan het doneren van bloed, terwijl het COC als belangenorganisatie van homomannen haar dat ook wel kan vertellen”, zegt Tijsma. “Ook gaat ze onderzoek laten doen naar de betrouwbaarheid van de antwoorden van homomannen in het kader van bloeddonatie, terwijl wij geen reden zien om de antwoorden van die groep wel te onderzoeken en niet die van heteroseksuele bloeddonoren.

COC Nederland zet zich al jaren in voor een aanpassing van het donorbeleid bij bloedbank Sanquin. Uitgangspunt daarbij is de veiligheid van de bloeddonatie, maar dan wel gebaseerd op het uitsluiten van alle donoren op grond van risicogedrag en niet het uitsluiten van risicogroepen, waaronder MSM's zoals dat nu door Sanquin gebeurd.

Zie voor meer informatie de Kamerbrief over bloeddonatie door homoseksuele donoren van minister Schippers.

[Bron: COC NL/WVC – Foto minister Edith Schippers-WVC/RVD]

COC stands up for LGBT rights. Do you support the COC?

zp8497586rq