Back to overview

Petition lesbian parenthood before Senate

COC Nederland heeft op dinsdag 12 november, mede namens stichting OndersteBoven, een petitie aangeboden aan de Eerste Kamer. Daarin wordt de Eerste Kamer opgeroepen om vóór het wetsvoorstel lesbisch ouderschap te stemmen. De Senaat besluit dinsdag over de wet.

De  petitie werd door COC-voorzitter Tanja Ineke aangeboden aan de voorzitter van de commissie Justitie van de Eerste Kamer, VVD-senator Anne-Will Duthler (zie foto).  De petitie omvat brieven van meer dan zevenhonderd lesbische ouderparen en hun sympathisanten. Een groot aantal, want jaarlijks worden in totaal ongeveer 200 kinderen bij lesbische paren geboren.

Emotionele oproepen

De brieven bevatten oproepen tot gelijkberechtiging; de toon is vaak emotioneel. ‘Aangifte doen van de geboorte van mijn dochter had een feestje moeten worden maar toch voelde ik pijn in mijn maag toen er maar één ouder op het geboortecertificaat kwam te staan,’ schrijft één van de moeders.

‘Soms denk ik wel eens aan wat er mis kan gaan nu de wet er nog niet is. Wat als mijn vrouw overlijdt? Dan wordt mijn kindje een wees terwijl ze nog een mama heeft.’ En: ‘Ik wil, net als ieder ander, voor vol aangezien worden. Ook ik heb recht op erkenning dat alle energie en liefde die ik mijn kinderen bereid ben te geven, mij ‘moeder’ maken.’

Het COC riep lesbische paren in juni op om een brief aan de Eerste Kamer te schrijven, toen duidelijk werd dat de behandeling van de wet op het Lesbisch ouderschap opnieuw vertraging zou oplopen. Het COC pleit al sinds de openstelling van het burgerlijke huwelijk in 2001 voor gelijke rechten voor lesbische ouderparen en hun kinderen.

Erkennen

De wet die de Eerste Kamer dinsdag behandelt, regelt dat lesbische ouderparen – net als heteroparen – hun kindje eenvoudig op het gemeentehuis kunnen erkennen. Nu moeten lesbische paren de band met hun kind nog regelen d.m.v. een langdurige, kostbare een emotioneel belastende adoptieprocedure. De huidige wetgeving kan er in het ergste geval toe leiden dat een kind wees wordt wanneer één van zijn moeders overlijdt.

Een substantieel deel van de brieven die dinsdag worden aangeboden, zijn afkomst uit de achterban van Stichting OndersteBoven, een organisatie die zich inzet voor de zichtbaarheid van vrouwen met een andere seksuele voorkeur of genderidentiteit.

De pers, lesbische ouderparen en sympathisanten zijn van harte welkom om bij petitieaanbieding aanwezig te zijn. Praktische gegevens:

Aanbieding petitie Lesbisch ouderschap
Dinsdag 12 november 2013 – aanvang: 13.15 uur
Ingang Eerste Kamer – Binnenhof 22 te Den Haag

[Bron: COC NL – Foto Lesbische moeders]

The COC fights for LGBT rights. Join the fight!