Back to overview

'Sexual diversity is as Islamic and Moroccan as heterosexual love'

Dat schrijven zes opvarenden van de Marokkaanse Boot tijdens de Canal Parade in een artikel in de Volkskrant deze week. Ze reageren daarmee op de negatieve reacties die de boot heeft opgeroepen vanuit de Marokkaanse gemeenschap in ons land en het gebrek aan steun van Marokkaanse organisaties voor de Marokkaanse Boot. COC Nederland steunt de oproep van harte.

In het artikel schrijven Mohammed, Souad, Nassiri, Ayoub, Jamila en Natja dat ze ‘een alledaags leven’ leiden. Ze ‘werken, doen vrijwilligerswerk, hebben een partner’ en ‘we zetten ons in voor ons recht om lief te hebben als Marokkaanse LHBT’s’. Ze hebben meegevaren op de Marokkaanse Boot met ‘120 andere LHBT’s, sympathisanten en Marokkaanse prominenten zoals Naima Azough, Khadija Arib en Samira Bouchibti’. “Voor het eerst stonden we er als een verenigd blok waar men niet om heen kon. De euforie was bijna tastbaar.”

De opvarenden van de Marokkaanse Boot hebben ‘overwegend liefdevolle reacties’ gekregen, maar daags na de Canal Parade kwam de reactie van Mouna Jabrane. Deze Amsterdamse welzijnswerkster en voormalig deelraadslid van De Groenen vindt dat op de Marokkaanse Boot de Marokkaanse vlag en klederdracht niet gedragen hadden mogen worden en maakt ook bezwaren tegen het gebruik van de woorden van de profeet Mohammed. Bovendien schold ze Ahmed Marcouch en Khadija Arib – die LHBT’s uit Marokkaans-Nederlandse kring openlijk steunen – in een tweet uit voor ‘afval’. Marcouch heeft tegen Jabrane aangifte gedaan en Arib overweegt dat te doen.

Dit soort reacties verbaast de zes niet. Ze zijn het gewend ‘dat mensen als Jabrane de weinige Marokkanen intimideert die het aandurven Marokkaanse LHBT’s openlijk te steunen’. “Ze maken homoseksualiteit vies, houden met schaamte mensen klein en duwen hen die LHBT-rechten voorstaan in het verdomhoekje”. Voor dit soort mensen hebben de zes een duidelijke boodschap: “Marokko en de islam zijn ook van ons. Ergo: seksuele diversiteit is net zo islamitisch en Marokkaans als heteroseksuele liefde.”

Wat hen meer dwars zit, is dat ‘anno 2014, Marokkaanse belangenorganisaties de emancipatiestrijd van Marokkaanse LHBT’s vanuit de rechten en gevoeligheden van de onderdrukkers benaderen’. “Ken je artikel 1 van de Nederlandse Grondwet? En reken je ons als Marokkanen tot je achterban? Dan zal je ook onze belangen moeten behartigen.” Vandaar dat ze kritiek hebben op de het ‘lauwe persbericht’ van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN). Voorzichtig vragen van het SMN om ‘respectvol’ om te gaan met LHBT’s, is volgens de zes ‘niet voldoende’. Ze verwachten dat het SMN ‘zich sterk maakt voor Ahmed Marcouch, Khadija Arib en de Marokkaanse LHBT’s’. “Van belangenorganisaties die zich etnisch profileren verwachten wij steun, zonder reserves.”

COC Nederland ondersteunt de oproep van Marokkaanse LHBT’s aan m.n. het SMN. “Ik heb de openlijke steun van SMN aan de Marokkaans-Nederlandse LHBT’s die het initiatief namen tot de boot in de afgelopen maanden erg gemist”, zegt COC-directeur Van Dijk. Hij begrijpt dat SMN rekening moet houden met het conservatieve deel van hun achterban, maar verwacht dat ze desondanks pal staan voor kwetsbare Marokkaanse-Nederlanders met een niet heteroseksuele gerichtheid – vooral als die onder vuur komen te liggen en bedreigd worden. COC en SMN zijn daarover inmiddels volop met elkaar in gesprek.

Zie: de Volkskrant – ‘Seksuele diversiteit is net zo islamitisch en Marokkaans als heteroseksuele liefde’

[Bron: Trouw, COC NL – Foto Marokkaanse Boot: CC-Jan W]

The COC fights for LGBT rights. Join the fight!

Het Pride Fonds steunt LHBT-activisten wereldwijd. Steun ons!