Back to overview

'Positive developments' around homosexuality in Roman Catholic Church

‘We zijn er nog lang niet, maar dit lijkt opnieuw een positieve ontwikkeling voor lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders in de Rooms-Katholieke kerk.’ Met deze uitspraak reageert COC-voorzitter Tanja Ineke op de voorlopige conclusie van de bisschoppensynode van de Rooms-Katholieke kerk.

Op initiatief van paus Franciscus spreken dezer dagen bisschoppen en leken uit de hele wereld over de wijze waarop de Rooms-Katholieke kerk dient om te gaan met zaken als homoseksualiteit en echtscheiding. Paus Franciscus stelde eerder dat homoseksuelen niet moeten worden veroordeeld of gemarginaliseerd.

Accepteren en waarderen

In hun voorlopig rapport concluderen de bisschoppen dat homoseksuelen ‘mensen zijn met gaven en talenten’ die ze kunnen inzetten voor de christelijke gemeenschap. Over homoseksuele relaties stelt de synode dat ze ‘een kostbare vorm van steun voor beide partners’ kunnen vormen. De deelnemers aan de synode stellen zich de vraag of het niet mogelijk is om homoseksuelen te verwelkomen in de Rooms-Katholieke gemeenschap en hun seksuele oriëntatie ‘te accepteren en te waarderen.’

Er waait een andere wind

“Het lijkt er op dat er nu echt een andere wind waait in de leiding van de Rooms-Katholieke kerk waar het gaat om homoseksualiteit. Dat het niet blijft bij uitspraken van paus Franciscus over de kwestie”, zegt COC-voorzitter Ineke. “De toon is duidelijk milder dan onder de vorige paus; de deur wordt voor homoseksuelen niet langer dichtgeslagen. Men lijkt te zoeken naar mogelijkheden om hen een plek in de kerk te bieden.”

Ineke waarschuwt voor teveel optimisme: “De leer van de kerk blijft voorlopig ongewijzigd: volgens de Rooms-Katholieke kerk blijft het huwelijk als sacrament voorbehouden aan heteroseksuele paren.Homoseksuele relaties worden niet als volwaardig gezien. Dat is een zware last voor Rooms-Katholieke LHBT’s die behoefte hebben aan een meer liefdevolle behandeling door de kerk waarmee ze zich verbonden voelen. Het gaat bovendien om voorlopige conclusies die van allerlei voorbehouden zijn voorzien.”

COC Nederland verwacht van kardinaal Wim Eijk, als hoofd de Rooms-Katholieke kerk in Nederland, dat hij concreet vorm gaat geven aan de mildere toon van de kerk over homoseksualiteit.

De bijzondere bisschoppensynode loopt tot 19 oktober. Daarna wordt een definitief verslag verwacht.

UPDATE 15 oktober 2014 Onder druk van kritiek van een aantal deelnemers aan de bisschoppensynode heeft het synodesecretariaat wat gas teruggenomen. In een verklaring laat men nu  nadrukkelijk weten dat het tussentijdse verslag van de synode slechts een ‘werkdocument’ is en niet het definitieve oordeel. In die verklaring wordt herhaald dat de kerk homoseksuele mannen en lesbische vrouwen wil verwelkomen, maar dat men daarmee niet ‘de verkeerde indruk’ heeft willen wekken dat er sprake is van ‘een positieve waardering van de relaties van paren van gelijk geslacht of van die van ongehuwd samenlevende heteroparen’.

[Bron: COC NL – Film: NPO Spirit24 – Foto Opening Bijzondere Bisschoppensynode: CC-Mazur-CN]

Zie ook het commentaar van pastoor Theo Koster van het Werkverband van Homo-Pastores in het Algemeen Dagblad: ‘Paus luistert, maar kerk blijft antihomo’.

The COC fights for LGBT rights. Join the fight!