Back to overview

Remonstrants recruit with 'My God marries gays, too'

De Remonstranten starten op 11 november a.s. een landelijke mediacampagne om vrienden te werven. Een van de posters heeft de tekst ‘Mijn God trouwt ook homo’s’. De Remonstranten waren in 1986 het eerste kerkgenootschap ter wereld met een zegenbede voor relaties van paren van gelijk geslacht en kreeg daarvoor in 2010 de Bob Angelo Penning van het COC.

Inspelen op wat mensen verlangen en niet roepen wat ze moeten geloven. Dat is de toon van de landelijke mediacampagne Geloof begint bij jou van de Remonstranten om vrienden te werven. De Remonstranten zijn de eerste kerk in Nederland die op deze wijze vrienden gaan werven. De campagne is ontworpen door reclamebureau Publicis.

Remonstranten - Poster Mijn God trouwt ook homo'sDe vriendenwerfcampagne start op 11 november a.s. met onder meer posters op stations in Nederland – zie UPDATES onder aan dit bericht – reclamespots op NPO radio 1 en 4, advertenties in landelijke bladen en berichten op de site en de sociale media van het kerkgenootschap. Op de posters staan portretten met teksten als “Mijn God doet niet aan dogma’s”, “Mijn God laat me zelf denken” en ‘Mijn God trouwt ook homo’s”.

Met het motto van de campagne willen de Remonstranten duidelijk maken dat je in dit kerkgenootschap een eigen mening mag hebben, kwesties ter discussie gesteld kunnen worden of niet alles geloofd hoeft te worden. Geloof begint in de Remonstrantse kerk bij mensen die je ontmoet en met wie je gesprekken hebt.

De Remonstranten denken dat deze vrijheid voor een persoonlijke geloofsopvatting goed aansluit bij veel Nederlanders die zich niet meer herkennen in van bovenaf opgelegde standpunten maar wel behoefte hebben aan collectieve vormen van zingeving. Daarvoor zoeken ze moderne taal en vormen en deze mediacampagne is daar een voorbeeld van.

Naast deze campagne zal ook het aanbod van de Remonstranten afgestemd worden op de behoeften die nieuwe vrienden hebben. Niet per se het bezoek aan een kerkdienst op zondag, maar het gesprek over levensvragen en de verbinding met geloof zal centraal staan.

UPDATE 1 – 5 november NS WEIGERT CAMPAGNE REMONSTRANTENEén week voordat de Remonstranten als eerste kerk in Nederland starten met een landelijke mediacampagne om vrienden te werven heeft NS laten weten dat de posters van de Remonstranten niet op Nederlandse stations mogen hangen.  De NS wil ‘neutraal’ blijven en gaf ook aan dat de religieuze spanningen wereldwijd meespelen bij de afweging om de posters te weigeren.

Het bestuur van de Remonstranten betreurt dit zeer. In hun ogen krijgt het woord ‘neutraal’ hier ten onrechte de betekenis van ‘seculier’. Dat is in strijd met de Nederlandse traditie en huidige opvattingen dat binnen de grenzen van de wet religieuze uitingen in het publieke domein onlosmakelijk verbonden zijn met de vrijheid van godsdienst. Ook is het volgens de Remonstranten niet consistent omdat de NS andere religieuze reclame-uitingen tot op heden wel toelaat op stations zoals die van de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind en de Bond tegen het Vloeken. De Remonstranten zijn van mening dat hun statement ‘Geloof begint bij jou’ juist in tijden van polarisatie kan bijdragen aan een meer genuanceerd beeld over religie. 

UPDATE 2 – 5 november – NS KOMT TERUG OP WEIGERING MET NIEUW BELEID NS-woordvoerder Eric Trinthamer zegt tegen ThePostOnline dat de NS heeft besloten de campagne van de Remonstranten alsnog te zullen plaatsen. Het voorval heeft volgens de NS-woordvoerder aangetoond dat de huidige richtlijn om zo neutraal mogelijk te zijn verouderd is en daarom herzien moet worden. Voortaan zal gelden dat alle affiches die niet bij wet verboden zijn en die goedgekeurd zijn door de Reclame Code Commissie op de NS-stations mogen hangen. De Remonstranten zijn blij met het ‘voortschrijdend inzicht’ van de NS zegt Tom Mikkers, secretaris van het kerkgenootschap. “Dit is niet alleen goed nieuws voor ons, maar voor alle kerken. Zij weten nu dat het mogelijk is op deze manier te communiceren op treinstations.” Dat de campagne door de controverse al veel publiciteit heeft gekregen noemt Mikkers een ‘bijvangst’…

Zie ook: Trouw – NS verslikken zich: kerk mag toch adverteren op station

[Bron/Illustratie: Remonstranten]

The COC fights for LGBT rights. Join the fight!