Back to overview

House of Representatives takes up 'T' action plan

Het CAOP en Transgender Netwerk Nederland (TNN) roepen de politiek op het Actieplan ‘T’ voor een toegankelijker arbeidsmarkt en politiek-bestuurlijke participatie van trans* personen te steunen. Vandaag is het plan in de Tweede Kamer overhandigd aan Agnes Wolbert, voorzitter van de Kamercommissie OCW.

Ook gaat het actieplan naar Jet Bussemaker als coördinerend minister voor emancipatie. Trans* personen zijn kwetsbaar in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Met zeven acties willen de initiatiefnemers de positie, zichtbaarheid en acceptatie van trans* personen in drie jaar tijd verbeteren. Morgen spreekt de minister over haar emancipatiebeleid met de Kamercommissie OCW.

Corine van Dun (voorzitter TNN): “Trans* personen krijgen gelukkig iets vaker positieve aandacht. Het televisieprogramma ‘Hij is een Zij’, trekt veel kijkers. Trans* personen kunnen sinds 1 juli 2013 hun geboorteakte gemakkelijker laten aanpassen. Een aantal gemeenten experimenteert met anoniem solliciteren. Maar echte aandacht ontbreekt nog. Onze actiepunten zijn samen met trans* personen geformuleerd.”

TNN-CAOP Petitie T-actieplan Tweede Kamer - 9 februari 2016 aanbieding

Zeki Arslan (adviseur Diversiteit van het CAOP – kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein): “Acties of maatregelen voor betere arbeidsmarktkansen zijn er nauwelijks terwijl juist economische zelfstandigheid de emancipatie bevordert. We vragen ook sociale partners mee te denken over vanzelfsprekende arbeidsmarktwensen binnen het bereik van Trans* personen te krijgen. Dat geldt eveneens voor de 42 zogenaamde ‘regenbooggemeenten’ die met minister Bussenmaker hebben afgesproken om de emancipatie te bevorderen.”

Armoedegrens

Trans* personen zijn vaak hoogopgeleid. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP, november 2012 ) blijkt dat relatief veel jongeren voortijdig een opleiding staken als zij in die periode in sociale of medische transitie gaan. Daardoor nemen hun kansen op werk, of werk passend bij hun talenten, drastisch af.

Trans* personen zijn vaker arbeidsongeschikt en hebben onvoldoende of geen inkomen uit werk. Uit het SCP-onderzoek blijkt ook dat bijna een derde van de daarin bevraagde trans* personen minder dan 1.000 euro netto per maand verdient. Een derde van de alleenwonenden heeft een inkomen van onder de armoedegrens. Trans* personen hebben het daarmee moeilijk in onze samenleving. Dat blijkt ook uit het onderzoek ‘Wel trouwen, niet zoenen’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (mei 2015). Elf procent van de Nederlanders staat negatief tegenover trans* personen.

Burgemeesters, wethouders en Kamerleden

Trans*personen vervullen nauwelijks bestuurlijke functies. Daarom is een actie gericht op het verhogen van hun politiek-bestuurlijke participatie.

Zeven acties

De acties benaderen ieder een aspect van een betere positie van de trans*persoon in onze samenleving. Belangrijk is het plan om onderzoek te doen naar de groep trans*migranten. Over deze groep is nauwelijks iets bekend. De acties zijn:

  1. Opbouwen arbeidsmarktnetwerken voor trans*personen;
  2. Onderzoek naar de positie van trans*zzp’ers;
  3. Goede praktijkvoorbeelden van werkgevers verspreiden;
  4. Onderzoek naar de aard en omvang van de groep trans*migranten;
  5. Verkenning van de mogelijkheden tot het invoeren van transitieverlof;
  6. Onderzoeken van mogelijkheden om de transitie en een succesvolle schoolcarrière te kunnen combineren;
  7. Vergroten van de politiek/bestuurlijke participatie van trans* personen.

[Bron/Foto’s: TNN/CAOP]

The COC fights for LGBT rights. Join the fight!