Back to overview

Call to Dutch bishops: follow pope's merciful path

Katholieke LHBT’s roepen de Nederlandse bisschoppen op om paus Franciscus te volgen in de weg van barmhartigheid en insluiting die naar voren komt in de pauselijke brief Amoris Laetitia. Als dat gebeurt, zouden LHBT’s zich meer thuis kunnen gaan voelen in Katholieke parochies in Nederland.

De Katholieke LHBT’s – vertegenwoordigd in het Werkverband Katholieke Homopastores (WKHP) en door de koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging (LKP) – roepen de bisschoppen op om de weg die de paus wijst te volgen. Dat betekent dat er gewerkt wordt aan een kerk waar alle gelovigen, ongeacht hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit, zich thuis voelen. Een kerk waar niet de kerkleer, maar pastorale barmhartigheid en erkenning van het geweten van de gelovigen voorop staan.

COC: dubbel gevoel

Het COC heeft een dubbel gevoel over de brief van de paus.

De belangenorganisatie vindt het positief dat de paus de deuren van de katholieke kerk meer wil openstellen voor mensen die niet volgens de rooms-katholieke doctrine zouden leven, zoals LHBT’s. Het COC is ook positief over het feit dat de kerkvorst niet de richtlijnen, maar het persoonlijk geweten van de gelovigen doorslaggevend wil laten zijn en dat hij stelt dat niemand voor altijd veroordeeld kan worden.

Het COC betreurt echter dat de paus de leer van de kerk nog altijd niet verandert. Zo blijft het Vaticaan tegen het huwelijk van paren van gelijk geslacht. Ook het feit dat de paus LHBT’s aan blijft duiden met termen als ‘imperfecte katholieken’ vindt het COC pijnlijk. “De paus zou zich de woorden van pater Jan van Kilsdonk ter harte moeten nemen”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke. “Die heeft gezegd dat homoseksualiteit geen afwijking of stoornis is, maar een vondst van de Schepper.”

Amoris Laetitia

De visie van paus Franciscus is neergelegd in zijn brief Amoris Laetitia (= Vreugde van de liefde) die op vrijdag 8 april openbaar werd gemaakt tijdens een persconferentie in Rome. In deze brief – officieel een postsynodale apostolische exhortatie – geeft de paus zijn standpunt over de pastorale omgang met gezin, huwelijk, relaties en seksualiteit, naar aanleiding van twee bisschoppensynodes in 2014 en 2015 over die thema’s.

De bisschoppensynodes hadden de verwachting gewekt dat er voor hertrouwde en LHBT-katholieken een nieuwe wind in de kerk zou kunnen gaan waaien. De brief van de paus gaat vooral over hertrouwde katholieken, maar er kunnen ook conclusies uit worden getrokken voor LHBT’s.

De paus wijst het rigide toepassen van de kerkleer voor hertrouwde katholieken nadrukkelijk af. In plaats daarvan pleit hij er voor dat pastores in oprechte samenspraak met het betrokken echtpaar op barmhartige wijze tot individueel maatwerk komen. Daarbij sluit de paus niet uit dat hertrouwden ook ter communie toegelaten kunnen worden, hetgeen op grond van een strikte toepassing van de kerkleer formeel nog niet is toegestaan. Paus Franciscus merkt in een voetnoot namelijk op dat ‘de eucharistie geen beloning is voor de volmaakten, maar een krachtig medicijn en voeding voor de zwakken’. Sleutelbegrip voor pastorale barmhartigheid is volgens de paus de erkenning van het eigen geweten van gelovigen.

Deze visie van de paus zou ook voor katholieke LHBT’s, hun relaties en gezinnen een verbetering kunnen betekenen. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de paus over homoseksualiteit en de relaties van paren van gelijk geslacht in zijn brief vasthoudt aan de bestaande kerkleer en opvattingen. Dus paren van gelijk geslacht zijn niet vergelijkbaar met het huwelijk van m/v-paren en de zogenaamde ‘genderideologie’ wordt van de hand gewezen. De paus erkent overigens wel – en dat is nieuw – dat mannelijkheid en vrouwelijkheid beide onderdeel zijn van Gods schepping en geen rigide categorieën zijn.

[Bron: COC NL – LKP/WKHP – Foto paus Franciscus: CC-Agencia Brazil]

The COC fights for LGBT rights. Join the fight!