Back to overview

Multi-parent law won't come for another year

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) komt op zijn vroegst in maart 2019 met een meerouderschapswet. Dat bleek tijdens een gesprek dat het COC op 6 maart met de minister had. Het COC reageert teleurgesteld en roept de Tweede Kamer op om Dekker tot haast te manen.

“Kinderen in meeroudergezinnen wachten al veel te lang op een goede wet”, zei COC-voorzitter Tanja Ineke dinsdag tegen minister Dekker.

Het COC pleit al acht jaar voor een goede meerouderschapswet. Twee jaar geleden adviseerde ook de Staatscommissie Herijking Ouderschap om dit te regelen. Een grote Kamermeerderheid beloofde vorig jaar in COC’s Regenboog Stembusakkoord om snel voor een wet te zorgen.

In het regeerakkoord spraken VVD, CDA, D66 en ChristenUnie af om meerouderschap nader te onderzoeken. Dat onderzoek gaat, naar nu blijkt, 12 maanden duren. Volgens het COC is dit onderzoek niet nodig, omdat de Staatscommissie de kwestie al 2,5 jaar lang heeft onderzocht.

Steeds meer kinderen groeien op in een meeroudergezin, bijvoorbeeld bij een lesbisch paar dat een kind vanaf de geboorte opvoedt samen met een biman of een homopaar. Naar schatting van het COC gaat het om enkele duizenden gezinnen in Nederland. Het COC noemt het ‘pijnlijk en niet uit te leggen’ aan kinderen en ouders in deze gezinnen dat de wet nu net doet alsof er maar twee, in plaats van drie of vier ouders zijn. Ook leidt het gebrek aan een goede wet tot allerlei praktische problemen voor meeroudergezinnen.

Ook draagmoederschap en volledige gelijkstelling van het lesbisch ouderschap gaat minister Dekker op zijn vroegst in maart 2019 regelen, zo liet Dekker het COC weten. Het COC pleit, samen met Meer dan Gewenst, al lang voor goede regeling van deze drie kwesties.

Verbeter de transgenderwet

Het COC pleitte in het gesprek met Dekker ook voor verbetering van de transgenderwet. Op grond van die wet kunnen transgender personen relatief eenvoudig hun officiële geslachtsregistratie laten wijzigen. Daarvoor moeten ze nog wel minimaal 16 jaar zijn en een ‘deskundigenverklaring’ overhandigen. Bovendien kan de wet niet worden gebruikt door mensen met een intersekse conditie. Samen met TNN en NNID pleit het COC voor een aanpassing van de wet op deze punten. Dekker beloofde hierover voor de zomer uitsluitsel te geven. Ook komen er voorstellen om officiële geslachtsregistratie te beperken.

[Bron: COC NL – Foto minister Dekker en COC-voorzitter Ineke: Philip Tijsma voor COC NL]

COC fights for LGBT rights. Join the fight!