Back to overview

Onderzoek naar daten, relaties en (ex-)partnergeweld onder lhbt+ jongeren

Lhbt+ jongeren kunnen net als hun heteroseksuele leeftijdgenoten risico lopen om slachtoffer en pleger te worden van (ex-)partnergeweld. Wat zijn hier de oorzaken van en hoe kunnen we dit voorkomen? Vanuit het programma Act4Respect Unlimited publiceerden Atria, Rutgers en COC Nederland het onderzoek ‘Ik dacht dat dit zo hoorde’. Dit verkennend onderzoek biedt waardevolle inzichten in hoe lhbt+ jongeren daten, relaties en (ex-)partnergeweld ervaren. Daarnaast geeft het onderzoek aanbevelingen voor wat je kan doen ter preventie van (ex-)partnergeweld onder lhbt+ jongeren.

Risico- en beschermende factoren van (ex-)partnergeweld

Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat vooroordelen, genderstereotypen en -normen, minderheidsstress, en een gebrek aan kennis over wensen en grenzen belangrijke risicofactoren zijn. Daartegenover zijn het bespreekbaar maken van (on)gezonde queer relaties, aandacht voor grenzen en wensen en communicatie belangrijke beschermende factoren. Wanneer jongeren te maken krijgen met (ex-)partnergeweld, is de impact enorm. Sociale steun, psychologische hulp en herkenning en erkenning door hulpverleners blijken cruciaal voor herstel na partnergeweld bij lhbt+ jongeren.

 

👉 Lees de bevindingen van het onderzoeksrapport, of doe de quiz en micro-learning en test je kennis hierover: https://act4respect.nl/actueel/onderzoek-hoe-ervaren-lhbt-jongeren-daten-romantische-relaties-en-ex-partnergeweld/.

“Ik wist niet zo goed waar ik terecht kon. Ik zou willen dat hulpverleners meer vragen over relaties.”

Alex (19), slachtoffer (ex-)partnergeweld