Terug naar overzicht

'Europese anti-discriminatiewetgeving beschermt alle transgenders'

De Europese Commissie heeft verklaard dat bestaande EU-anti-discriminatiewetgeving alle transgenders beschermt tegen ongelijke behandeling. In een verklaring maakt de Europese Commissie duidelijk dat het discriminatieverbod op grond van geslacht niet enkel geldt voor transgenders die een geslachtsverandering ondergaan, maar op grond van genderidentiteit voor alle transgenders dient te gelden – ook als zij geen willen geslachtsverandering ondergaan.

Transgenders worden in EU-richtlijnen niet expliciet genoemd, maar het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde al in 1996 dat het discriminatieverbod op grond van geslacht ook moet worden toegepast voor transseksuelen. De Europese Commissie maakt nu in een nieuw verschenen rapport duidelijk dat dit principe zo geïnterpreteerd moet worden dat dit ook opgaat voor genderidentiteit als non-discriminatiegrond.

De Europese Commissie neemt daarmee impliciet een aanbeveling over van het EU-Agentschap voor Fundamentele Rechten (FRA). Het FRA waarschuwde vorig jaar namelijk dat bescherming tegen discriminatie beperkt tot geslachtsverandering ongeveer de helft van de transgenders in de kou laat staan – namelijk die transgenders die geen geslachtsverandering nastreven. Vanwege de grote discriminatie van transgenders adviseerde het FRA om de bestaande Europese anti-discriminatierichtlijnen uit te breiden met genderidentiteit als non-discriminatiegrond.

TGEU Transgender EuropeTransgender Europe (TGEU) verwelkomt deze stap, maar wijst er wel op dat de interpretatie van de Europese Commissie van de bestaande EU-richtlijnen niet bindend is voor de lidstaten van de Europese Unie. “TGEU blijft er daarom voor pleiten dat genderidentiteit expliciet wordt genoemd als non-discriminatiegrond in EU- en nationale gendergelijkheidswetgeving, net zoals dat al het geval is als het gaat om zwangerschap en moederschap”, zegt TGEU-woordvoerder Arja Voipo.

[Bron: TGEU – Foto Europese Commissie: CC-Sebastien Bertrand]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!