Terug naar overzicht

Primeur: homorechten in inaugurele speech Amerikaanse president

Barack Obama is de eerste Amerikaanse president die in zijn inaugurele speech de rechten en de emancipatiestrijd van lesbische vrouwen en homoseksuele mannen genoemd heeft. Obama deed dat maandag 21 januari 2013 op de trappen van het Capitool in Washington tijdens de inhuldiging voor zijn tweede termijn als president.

“Het is geweldig dat president Obama dit gedaan heeft op een symbolisch zo belangrijk moment”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke. “Het is een erkenning op het allerhoogste niveau van niet enkel de Amerikaanse, maar onze wereldwijde stijd voor gelijkberechtiging.”

Het thema van Obama’s inaugurale speech was de strijd van het Amerikaanse volk om de belofte van de Onafhankelijkheidsverklaring dat haar burgers een aantal ‘onvervreembare rechten’ hebben, waaronder het recht op ‘leven, vrijheid en het nastreven van geluk’ waar te maken. De strijd om dat te bereiken is volgens Obama de kern van de Amerikaanse geschiedenis en die strijd is nog altijd gaande, want nog niet voor alle burgers gerealiseerd.

En dan volgt een passage waarin Obama ‘Stonewall’ noemt als markering van de strijd voor gelijkberechtiging van lesbische vrouwen en homoseksuele mannen:

We, the people, declare today that the most evident of truths – that all of us are created equal – is the star that guides us still; just as it guided our forebears through Seneca Falls, and Selma, and Stonewall; just as it guided all those men and women, sung and unsung, who left footprints along this great Mall, to hear a preacher say that we cannot walk alone; to hear a King proclaim that our individual freedom is inextricably bound to the freedom of every soul on Earth.

It is now our generation’s task to carry on what those pioneers began.  For our journey is not complete until our wives, our mothers, and daughters can earn a living equal to their efforts.Our journey is not complete until our gay brothers and sisters are treated like anyone else under the law – for if we are truly created equal, then surely the love we commit to one another must be equal as well.  Our journey is not complete until no citizen is forced to wait for hours to exercise the right to vote.  Our journey is not complete until we find a better way to welcome the striving, hopeful immigrants who still see America as a land of opportunity; until bright young students and engineers are enlisted in our workforce rather than expelled from our country.  Our journey is not complete until all our children, from the streets of Detroit to the hills of Appalachia to the quiet lanes of Newtown, know that they are cared for, and cherished, and always safe from harm.

Het is voor het eerst dat een Amerikaanse president in zijn inaugurale rede lesbische vrouwen en homoseksuele mannen en hun emancipatiestrijd noemt.

[Bron: COC NL – Foto Barack Obama: Hiperpato]