Terug naar overzicht

Verdonk stuurt Iraanse homo's weer terug

Vorig jaar september besloot minister Verdonk van Vreemdelingenzaken tot een moratorium op de uitzetting van Iraanse homoseksuele asielzoekers nadat de twee Iraanse jongeren Asgari en Marhoni in juli in de Iraanse stad Mashad opgehangen waren. Een grondige studie over de situatie voor homoseksuelen in Iran zou moeten leiden tot een nieuw ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken over Iran. Dat ambtsbericht zou vervolgens bepalen of Iraanse homoseksuele asielzoekers zouden mogen blijven of toch nog teruggezonden kunnen worden naar Iran.

‘Minister Verdonk geeft met het besluit dat ze nu neemt het voordeel van de twijfel aan een volstrekt misdadig regime’, aldus Frank van Dalen, voorzitter van COC Nederland.

Doodvonnis

COC Nederland zette zich vorig jaar samen met de internationale homobeweging in om de ernstige mensenrechtenschendingen in Iran aan de kaak te stellen. In Nederland was dat extra urgent omdat een Iraanse homoseksuele asielzoeker op het punt stond te worden uitgezet.

‘Deze asielzoeker loopt het risico ieder moment weer uitgezet te worden. En dat terwijl hij een doodvonnis op zak heeft. De reden van het doodvonnis laat niets aan duidelijkheid te wensen over. Verdonk is dus bereid een asielzoeker uit te zetten die een gewisse dood tegemoet gaat’, concludeert Van Dalen. De vriend van de betreffende Iraanse man is een aantal jaren geleden al ter dood gebracht in Iran, eveneens vanwege zijn homoseksualiteit en de toegevoegde aanklacht van dranksmokkel.

In het nieuwe ambtsbericht dat de basis vormt van het besluit van de minister, wordt gesteld dat uit verklaringen van het Iraanse regime doodvonnissen in hun land nooit worden uitgesproken met als primaire reden homoseksualiteit. In alle voorkomende gevallen is er van andere misdrijven, zoals verkrachtingszaken, drugsbezit en ontvoeringen van minderjarigen, sprake die de reden vormen voor de executies.

Van Dalen hierover: ‘Dit is precies waar we de regering voor hebben gewaarschuwd. Iran voegt aanklachten aan de vonnissen toe om buitenlandse protesten tegen het executeren van homoseksuelen te ontlopen’. Ook de International Gay and Lesbian Human Rights Commission is uiteindelij tot dat oordeel gekomen. Dit in tegenspraak met wat er door de minister beweerd wordt.

Spoeddebat

_© mike tidmus_

COC Nederland dringt er nu bij Kamerleden op aan het besluit van minister Verdonk in een spoeddebat aan de orde te stellen. Dat lijkt de enige manier om het uitzetten van Iraanse homoseksuele asielzoekers te voorkomen.

Place of Martyrdom

Door Simon Forbes is in opdracht van de internationale homobeweging uitvoerig onderzoek gedaan naar de achtergronden van de executies van de twee jongens vorig jaar zomer. De Iraanse autoriteiten hebben steeds beweerd dat de beide jongens geëxecuteerd werden vanwege de ontvoering en verkrachting van een 13-jarige jongen. Forbes toont in zijn rapport Place of Martyrdom aan dat dit verhaal niet klopt. Dat seksuele contact heeft mogelijk wel plaatsgevonden – maar met wederzijds goedvinden. Asgari, Marhoni en anderen zijn daar ook voor opgepakt, maar alle betrokkenen waren toen nog minderjarig. Na een stevige waarschuwing door de politie te stoppen met seksuele experimenten met elkaar zijn alle jongens daarna naar huis gestuurd.

Pas maanden later zijn Asgari en Marhoni opnieuw opgepakt en uiteindelijk tot de strop veroordeeld vanwege beschuldigingen uit de eigen familiekring dat ze een homoseksuele relatie met elkaar hadden en niet slechts bezig waren met seksuele experimenten. De beschuldiging van verkrachting werd daar aan toegevoegd door de 13-jarige jongen, waarschijnlijk onder druk van zijn vader, die een hoge functie in de Revolutionaire Garde heeft. De bezoedelde familie-eer vanwege een arrestatie op grond van homoseksuele relaties en mogelijke erger werden daarmee voor hem voorkomen.

Ook het feit dat Asgari en Marhoni tot een onderdrukte Arabische minderheid in Iran behoren heeft waarschijnlijk een fatale rol gespeeld bij hun veroordeling tot de strop.

Spoeddebat

‘Dat onze regering er niet in is geslaagd de werkelijke feiten op tafel te krijgen verbaast het COC zeer. Wij willen dan ook dat de Tweede Kamer een spoeddebat met minister Verdonk houdt en zullen alle ons ter beschikking staande stukken en bewijsdocumenten aan de Kamerleden ter beschikking stellen’, aldus Frank van Dalen. ‘Het kan niet zo zijn dat de Nederlandse regering zich zo door de Iraanse regering laat ringeloren en het evident slechte lot van homoseksuele Iraanse asielzoekers zo weinig gewicht geeft in de besluitvorming. Tot op heden wordt geweigerd het doodvonnis van de eerder genoemde Iraanse asielzoeker te betrekken in de beoordeling van zijn status. Ook dit moet alsnog gebeuren om te voorkomen dat hij wordt uitgezet’.

Komende week komt in Nederland ook nog een andere zaak voor van een Iraanse asielzoeker die in Nederland actief is voor de Iraanse homo-organisatie PGLO. Ook voor het lot van deze man moet worden gevreesd als besloten wordt hem uit te zetten naar Iran. Temeer daar zijn naam ook op internet regelmatig opduikt en is terug te vinden in relatie tot homoseksualiteit.

Zie voor meer informatie het Iran Dossier.