Terug naar overzicht

EO-onderzoek onder weigerambtenaren

De EO benaderde 80 weigerambtenaren, 69 deden mee aan het onderzoek. Op grond van eigen onderzoek veronderstelt het COC dat er in ons land ongeveer 90 weigerambtenaren in zo’n 50 gemeenten zijn.

Uit het EO-onderzoek blijkt dat als de weigerambtenaren moeten kiezen tussen ontslagen worden of paren van gelijk geslacht trouwen, 97 procent kiest voor ontslag.

Verder blijkt uit het onderzoek dat 41 procent van de weigerambtenaren pas na de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht in 2001 in dienst is getreden.

De EO noemt dat opvallend omdat tot nu toe werd gedacht dat slechts enkele gemeenten nieuwe weigerambtenaren accepteerden. Het meerendeel van de nieuwe weigerambtenaren is tijdens de sollicitatieprocedure ook niet gevraagd naar mogelijke gewetensbezwaren.

Eenderde van de weigerambtenaren is al meer dan 20 jaar in dienst. De doorsnee weigerambtenaar is een man van boven de 50 jaar uit een gemeente met minder dan 30.000 inwoners, blijkt uit de EO-enquête.

De Tweede Kamer wil dat weigerambtenaren wettelijk worden aangepakt. Het kabinet wacht nog op een advies van de Raad van State.

Zie voor meer informatie ons dossier Homohuwelijk.