Volver a la vista general

El COC muy decepcionado por la declaración del obispo Muskens

Bisschop Muskens is van mening dat homoseksualiteit niet natuurlijk is, want naar zijn mening komt het ook bij dieren niet voor en op de vraag of dit wel klopt antwoordde hij: ‘Het is aan psychologen en psychiaters om daarover te oordelen’.

Met deze uitlating grijpt de bisschop terug op achterhaalde argumentatie en probeert hij homoseksualiteit wederom als een ziekte te bestempelen.

Muskens wees uitdrukkelijk het huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht af, want zo zei hij: ‘Het huwelijk is alleen voorbehouden aan man en vrouw’.

Verder kwam de bisschop met de versleten frase aan dat hij veel
homo’s kent, dat het in alle kringen voorkomt en dat homo’s veel goededingen doen in de samenleving.

Deze opvattingen uit de mond van een bisschop die als progressief bekend staat, vindt het COC ronduit bedroevend en zeer teleurstellend.

Een bisschop die op deze manier over homoseksualiteit denkt en het huwelijk voor partners van hetzelfde geslacht afwijst, kan geen impuls geven aan werkelijke acceptatie van homoseksualiteit binnen de kerk.

Het COC voert een dialoog over Homoseksualiteit en Levensbeschouwing, Religie en Ethiek. Deze uitspraken van bisschop Muskens tonen aan dat acceptatie van homoseksualiteit nog ver weg is in de Katholieke Kerk en dat de door het COC gevoerde dialoog ook in de 21ste eeuw nog steeds noodzakelijk is.