Volver a la vista general

Premio Bob Angelo para Marijke Burger

Zichtbaarheid verstandelijk gehandicapte homo’s

De Bob Angelo-oorkonde, genoemd naar de medeoprichter en eerste voorzitter van het COC, wordt uitgereikt aan mensen die een ‘unieke bijdrage aan de homo-lesbische emancipatie’ geleverd hebben. Het bestuur van COC Nederland is van oordeel dat dit gezegd mag worden van haar initiatief, dat over het hele land navolging gekregen heeft. De zichtbaarheid van verstandelijk gehandicapte homo’s, lesbo’s en biseksuelen is daardoor sterk bevorderd en dat is een belangrijke stap in het vergroten van de emancipatie van deze groep.

Europees Jaar voor Mensen met een Handicap

De Open Dag van Café Oké is een onderdeel van het COC-programma in het kader van 2003 Europees Jaar voor Mensen met een Handicap. Voorafgaande aan de uitreiking van de Bob Angelo-oorkonde wordt een talkshow gehouden over homoseksualiteit en verstandelijke handicap en is er een optreden van het koor Puur Zang. De Open Dag wordt georganiseerd in samenwerking met de SPD West-Overijssel en de voorlichtingsgroep van COC Zwolle.

Datum : zaterdag 22 november 2003
Aanvang : 14.00 uur, eindtijd: 18.00 uur.
Locatie : pand COC Zwolle, Kamperstraat 7 te Zwolle.
De toegang is gratis.