Volver a la vista general

Henk Beerten reelegido Presidente

“Het zijn twee inspirerende maar ook intensieve jaren geweest”, zo liet Henk Beerten aan de Algemene Vergadering weten. “Bij het aantreden als voorzitter heb ik het vergroten van de zichtbaarheid van het COC mijn eerste prioriteit genoemd. Het COC van nu is een organisatie die midden in de samenleving staat. Subsidiegevers, collega-organisaties, maar ook de media weten ons te vinden als er iets rondom homoseksualiteit speelt. We worden op de diverse fronten regelmatig om commentaar gevraagd en dat wordt opgemerkt.

vooruitgang speerpunten

Publiciteit is één. Inhoud is minstens zo belangrijk. Daarvoor is een sterke organisatie nodig, gesteund door heel veel leden, die laat zien dat er met goed beleid resultaten geboekt kunnen worden. Ik heb onze mogelijkheden om forse ledengroei op korte termijn te realiseren overschat. Dat vraagt meer tijd en extra inspanning. Wel hebben we op de speerpunten van beleid vooruitgang geboekt. Zowel op het gebied van jeugd en onderwijs, ouderen en gehandicapten, diversiteit en internationale solidariteit zijn er grote stappen gezet.

jóvenes

Trots ben ik op de vrijwilligers van Expreszo. Twee jaar geleden verdween het blad bijna en nu is het helemaal terug. Wie zei er dat jongeren niet geëngageerd meer zijn? Hun acties hebben bijgedragen aan de grote aandacht in de media voor homo-emancipatie. Die jongeren zal het COC blijvend aan zich moeten binden.

versterking

De komende jaren zullen we moeten investeren in het versterken van de lokale verenigingen. Het is steeds moeilijker vrijwilligers te vinden en te houden, en nieuwe manieren zijn nodig om het werk in de verenigingen overeind te houden. Meer professionele ondersteuning voor het lokale werk, meer informatie uitwisselen en succesformules van elkaar overnemen.”

koers COC

De Algemene Vergadering besprak verder een voorstel over de koers van het COC. Doel daarvan is te komen tot een servicegerichte organisatie, waarin de professionaliteit in de aangesloten COC-verenigingen versterkt wordt door regionale steunpunten en meer onderlinge samenwerking. Afgesloten werd met een borrel bij COC Midden-Gelderland, de vereniging die zijn 50-jarig bestaan viert.