Volver a la vista general

La Asamblea General pone orden en su casa

Het huidige bestuur, dat de portefeuilles ter beschikking had gesteld, blijft in afwachting daarvan aan om op de winkel te passen en zal daarna aftreden. Daarmee is de bestuurlijke continuïteit van het COC gewaarborgd.

Daarnaast heeft de Algemene Vergadering besloten het ontslag van directeur Liane Wubbels door te zetten. Door het vertrek van beide partijen die de afgelopen maanden met elkaar in conflict geraakt waren, heeft de Algemene Vergadering orde op zaken gesteld.

Het nieuwe interim-bestuur zal voor een half jaar benoemd worden. Het krijgt de opdracht om de werkverhoudingen tussen bestuur en kantoor te herstellen en duidelijke werkafspraken vast te leggen, het opstellen van een dekkingsplan voor de voorziene tekorten over 2004, het opstellen van een sluitende begroting voor 2005, het maken van een profiel voor een nieuw bestuur en de voorbereiding van de selectie en verkiezingen van de kandidaten daarvoor, het afdoen van alle lopende zaken en te zorgen voor het herstel van de eenheid binnen de federatie.

De formatiecommissie bestaat uit Betty den Dekker, secretaris van COC Nijmegen, Hans Docter, voorzitter van COC Amsterdam en André van Wanrooij, voorzitter van COC regio Breda.

Het huidige, nu nog demissionaire, bestuur riep de Algemene Vergadering, afgelopen zaterdag 31 juli te Amsterdam, bijeen om uit de crisis rond de ontslagprocedure met directeur Liane Wubbels te komen. Het bestuur had vooraf al laten weten de portefeuilles ter beschikking te stellen en liet tijdens de vergadering duidelijk blijken te willen aftreden om onmiddellijk plaats te maken voor een nieuw (interim)bestuur. Op aandringen van de Algemene Vergadering is dat aftreden nu twee weken uitgesteld. De Algemene Vergadering is geschorst tot 14 augustus 2004 om dan voortgezet te worden voor het kiezen van een interim-bestuur op voordracht van de formatiecommissie.

De formatiecommissie roept de leden op om met voorstellen te komen voor kandidaten voor het interim-bestuur.
Kandidaten kunnen zich melden bij het Federatiekantoor, tel: 020-623 45 96 of mailen naar [email protected].
De Algemene Vergadering heeft een profiel opgesteld voor het interim-bestuur. Zie voor informatie daarover de website van COC Nederland: www.coc.nl