Volver a la vista general

Se buscan candidatos para la junta interina

De formatiecommissie roept leden op met voorstellen te komen voor kandidaten voor het interim-bestuur.

PROFIEL

De Algemene Vergadering heeft het volgende profiel opgesteld voor de kandidaten van het interim-bestuur.

Taken:
– herstellen van goede werkverhoudingen op het Federatiekantoor, tussen directie en bestuur, en vastleggen van duidelijke werkafspraken;
– opstellen van een Dekkingsplan voor de tekorten over 2004 en zorgen voor een transparante afsluiting van 2004;
– opstellen van een sluitende Begroting 2005, rekeninghoudend met bestaande inhoudelijke beleidsmatige eisen van de Algemene Vergadering en Koers 2005;
– opstellen van een profiel voor het nieuwe bestuur en de voorbereiding van de selectie en verkiezing daarvan;
– verantwoordelijk voor alle lopende en voorkomende zaken;
– zorgen voor herstel van ‘het verbrokkelde Roze Rijk’.

Gewenste competenties:
– financiële deskundigheid;
– organisatiedeskundigheid, kennis van reorganisatieprocessen etc.;
– vaardigheid in conflictmanagement;
– zakelijke houding;
– grote betrokkenheid bij het COC;
– neutrale houding t.o.v. het ‘verbrokkelde Roze Rijk’.

Zittingstermijn: half jaar

SOLICITUD

Kandidaten kunnen zich melden bij het Federatiekantoor.
– tel: 020-623 45 96
– mailen naar [email protected]