Volver a la vista general

Nuevo Consejo COC Países Bajos

Het interim-bestuur wil als team, zakelijk, op hoofdlijnen, voortvarend, zorgvuldig en met respect voor alle betrokkenen vertrouwen herstellen, de financiën op orde stellen en werken aan een verenigend en actief COC.

Van boven naar beneden:
Wybren Bakker, Irene Koopman, Martin Huls en Anneke Wilms.

Wybren Bakker (46) is directeur van een oudereninstelling in Amsterdam, bestuurskundige, maar van huis uit verpleegkundige, is directeur geweest van NU’91, de beroepsverenging van verpleegkundigen, heeft ervaring in het managen van de samenwerking tussen vrijwilligers en professionals en was voorzitter van COC Midden-Nederland.

Irene Koopman (44) is neerlandicus, heeft zich tijdens haar studie en daarna als beleidsmedewerker bij de gemeenten Amsterdam en Nijmegen en bij het Rijk ontwikkeld tot organisatiedeskundige, werkt nu als consultant voor Mercuri Urval, een management adviesorganisatie gespecialiseerd in HRM-vragen, en was lid van de COC Landelijke Werkgroep Politiek.

Martin Huls (39) is griffier bij de gemeente Bergschenhoek en voorzitter van de PvdA-fractie in de Provinciale Staten van Zuid-Holland, waarin hij als roze kandidaat met voorkeurstemmen herkozen werd, paart financiële deskundigheid aan bestuurlijke ervaring en heeft ervaring in samenwerkingsprocessen tussen professionals en vrijwilligers.

Anneke Wilms (48) is econoom, momenteel adviseur bedrijfseconomische processen bij Catalpa Kinderopvang, vanaf oktober stafmedewerker herinrichting primaire processen bij het UWV, deskundig in het analyseren van complexe financiële processen en het ontwikkelen van managementinformatie gericht op het bewaken van operationele processen en was in de jaren ‘80/’90 lid van de COC Bestuurscommissies Financiën en Politiek.

Na een periode van perikelen is het met dit nieuwe bestuur mogelijk om de aandacht weer te richten op de kerntaken van het COC. Politieke en maatschappelijke belangenbehartiging en het nationaal en internationaal bevorderen van de emancipatie van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en biseksuelen.

Afsluitend nam de Algemene Vergadering afscheid van het demissionaire bestuur dat zich onlangs genoodzaakt zag de portefeuilles ter beschikking te stellen.