Volver a la vista general

Evaluación de las necesidades de gays, lesbianas y bisexuales discapacitados

Dit behoefteonderzoek is een uitvloeisel van de activiteiten die het COC organiseerde in het kader van 2003 Europees Jaar voor Mensen met een Handicap.

In het onderzoek komen vragen aan de orde over gezondheid, levensstijl, seksualiteit, coming out, contact met verzorgers en begeleiders en de woonsituatie. Ook wordt er gevraagd of de doelgroep behoefte heeft aan contact met contactpersonen bij het dichtstbijzijnde COC.

De enquête start in augustus. Tot 14 september worden de gegevens verzameld. De resultaten van dit behoefteonderzoek zullen vermeld worden in een handboek dat op 3 december 2004, de Internationale Dag van Mensen met een Handicap, door COC Nederland gepresenteerd zal worden.

Tal van COC-verenigingen organiseren activiteiten voor een groeiend aantal lesbische, homo- en biseksuele mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Zij hebben naast de beperking vanwege hun handicap ook te maken met een minderheidspositie door hun seksuele voorkeur. Het COC zet zich in voor het zichtbaar maken van deze groep en de thema’s en issues die voor hen van belang zijn. Op deze manier wordt een brug geslagen tussen homoseksuelen mét en zonder beperking en wordt de integratie tussen hen en in de samenleving als geheel bevorderd.