Volver a la vista general

El COC elabora su propia evaluación Política de igualdad de Gay

‘Emancipatie in algemene zin succesvol, maar de sociale acceptatie hapert’, zo vat staatssecretaris Ross van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de tussenbalans op van het homo/lesbisch emancipatiebeleid in de voortgangsrapportage die zij afgelopen week namens het kabinet naar de Tweede Kamer gezonden heeft. Extra geld gaat vooral naar kansrijke initiatieven gericht op homoseksuelen met een andere levensbeschouwing of culturele achtergrond, naar jongeren en naar lokaal beleid.

COC Nederland herkent zich in de conclusie, maar ziet daarin tevens aanleiding te pleiten voor het geïntensiveerd voortzetten van samenhangend en gecoördineerd homo/lesbisch beleid. In de notitie ‘Vrijheid in Veiligheid, homo/lesbische emancipatie en sociale acceptatie’ komt het COC met een eigen evaluatie van het gevoerde beleid en voorstellen voor vervolgbeleid op tal van beleidsterreinen. De notitie is naar de staatssecretaris en leden van de Tweede Kamer gestuurd.

Wybren Bakker, voorzitter COC Nederland:

‘De sociale acceptatie hapert inderdaad. De staatssecretaris constateert dat terecht als ze wijst op tal van onderzoeken die daarvoor serieuze signalen geven. Die signalen komen ook bij het COC en bij andere organisaties binnen. Voor homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en biseksuelen is veiligheid een primaire voorwaarde voor persoonlijke emancipatie. Veiligheid op school, op het werk en in het openbare leven. Na het goeddeels realiseren van juridische gelijkberechtiging van homoseksuelen in de jaren ’90 is het een belangrijke taak van de overheid om deze veiligheid te bieden en bescherming te waarborgen. Daarvoor is ook in de komende jaren samenhangend homo/lesbisch beleid nodig, om te voorkomen dat de haperende sociale acceptatie van homoseksualiteit echt een terugslag gaat laten zien.’

In de notitie ‘Vrijheid in Veiligheid’ van COC Nederland wordt beleid rond de multiculturele samenleving, de positie van allochtone homoseksuelen, grondrechten, discriminatie, onderwijs, aidspreventie, arbeid, sport, ouderen, internationaal beleid en wet- en regelgeving behandeld.

Deze notitie kan bij COC Nederland opgevraagd worden. Stuur daarvoor een mail naar [email protected] of bel: 020-623 45 96.