Volver a la vista general

DIÁLOGO, ¿QUÉ DIÁLOGO?

Steeds weer komt de paus en sommige bisschoppen met negatieve uitspraken inzake homoseksualiteit, bijvoorbeeld over het ‘homohuwelijk’ of over adoptie door homo’s en lesbo’s. Het LKP wil met de achterban overleggen over de vraag: wat moeten we toch met de steeds weer terugkerende anti-homo-uitspraken? In feite zijn die uitspraken geheel volgens de katholieke leer zoals die al heel lang van bovenaf opgelegd wordt – niets nieuws dus. Tot nog toe was de politiek van het LKP gedurende de laatste jaren: negeren, dat gezwets. Het COC daarentegen laat geen gelegenheid voor een persbericht inzake pauselijke of bisschoppelijke uitspraken voorbij gaan. Een enkele keer bereikt ons daarom de vraag: wat is de reactie van het LKP?

’s Ochtends gebeurt dit met medewerking van Pieter van Hoof. Eerst wordt er gerapporteerd over gesprekken op ‘hoog’ niveau (vooral met bisschoppen): vanuit wijlen de Acht Mei Beweging (Wies Stael-Merkx) en door het Werkverband van Katholieke Homo-Pastores (Theo Koster). Daarnaast zal Henk Beerten, tot voor kort voorzitter van COC Nederland, hun strategie toelichten, en verhalen over zijn ervaringen met een gesprek op ‘hoog’ niveau. Vervolgens wordt het begrip ‘dialoog’ aan de orde gesteld, in een gesprek tussen Henk Baars en Erik de Jongh. In het eerste deel van de middag zal het gaan over het gesprek aan de basis, op het niveau van parochies en plaatselijke verenigingen.

Voor al die gesprekken zijn tal van vragen te stellen: wat was en is het doel en wat zijn de resultaten? Verdienen de gevoerde gesprekken het predikaat ‘dialoog’? Wanneer is er eigenlijk sprake van een dialoog? Welke ruchtbaarheid is er gegeven aan de gevoerde gesprekken en waarom? Moeten we sommige zaken misschien anders aanpakken? Vanuit de gerapporteerde ervaringen wil de LKP zoeken naar een richtlijn voor de toekomst, zowel voor landelijke organisaties als het LKP zelf, alsook voor plaatselijke groepen, die steeds meer moeite hebben om een voorlichtingsbijeenkomst gerealiseerd te krijgen.

Landelijk Koördinatiepunt groepen Kerk en Homoseksualiteit (LKP)
Symposium DIALOOG, WELKE DIALOOG?
Beraadsdag in Utrecht op zaterdag 25 september 2004 – 10.30-16.00 uur

De dag kost € 7,50 (€ 5,- voor leden van bij het LKP aangesloten groepen).
Zie voor informatie: www.lkp-lesbo-homo-en-kerk.org en voor inschrijving:www.profip.nl/dignity/invulformulier/html.