Volver a la vista general

Conferencia y exposición para Arondéus en 2005

Willem Johan Cornelis Arondéus (1894-1943) was een bijzondere en eigenzinnige Noord-Hollander. Dwars tegen de tijdgeest in kwam hij al rond 1914 openlijk voor zijn homoseksualiteit uit. Als beeldend kunstenaar en schrijver was hij vanaf 1941 actief in het kunstenaarsverzet. In 1943 was hij een van de leiders van de aanslag op het Amsterdamse bevolkingsregister waarvoor hij, kort daarna, werd opgepakt en in Overveen gefusilleerd. De wandtapijten in de statenzaal van het provinciehuis zijn van zijn hand.

De statenleden Breunissen en Schraal vinden dat de provincie een taak heeft om de bekendheid van Willem Arondéus te vergroten en zijn nagedachtenis te doen voortleven. Zij willen dat de provinciale volksvertegenwoordiging de eigenzinnigheid van Arondéus aangrijpt als inspiratie voor haar eigen functioneren. ‘Ook de provincie moet eigenzinnig durven zijn’, aldus Breunissen en Schraal. ‘De jaarlijkse lezing over actuele maatschappelijke thema’s geïnspireerd door de idealen waarvan Arondéus de belichaming is en waarvoor hij zijn leven gegeven heeft door een markante spreker en het daaropvolgende debat kunnen daaraan bijdragen. Lezing en debat zijn een forum voor burgers en politici om vrij van gedachten te wisselen over actuele en voor de provincie relevante maatschappelijke en politieke thema’s. De controverse mag daarbij niet worden geschuwd.’

Breunissen en Schraal willen in het provinciehuis ook een tentoonstelling gewijd aan leven en werk van Arondéus. De zestigjarige herdenking van de bevrijding in mei 2005 vinden zij daarvoor een goed moment. Tevens waarschuwen zij ervoor dat de door Arondéus gemaakte wandtapijten bij de herinrichting van de statenzaal niet verdwijnen naar een plaats waar zij niet meer door het publiek kunnen worden bekeken.

Breunissen en Schraal hebben hun ideëen en gedachten gegoten in een initiatiefvoorstel dat zij vandaag naar hun collega-statenleden hebben verstuurd.