Volver a la vista general

Los gays discapacitados quieren más contactos e información

Het eerste exemplaar van het zakboek ‘Iedereen heeft wat, wat heb jij?’ over homoseksualiteit en handicap werd op de Dag voor de Gehandicapten door Wybren Bakker, voorzitter COC Nederland, aangeboden aan Greet Pels, secretaris van de Chronisch zieken en Gehandicaptenraad (CGR).

In haar dankwoord maakte mevrouw Pels duidelijk dat gericht beleid om de positie van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en biseksuelen met een verstandelijke of lichamelijke beperking te verbeteren op de steun van de CGR kan rekenen.

Niet aseksueel

Uit het behoefteonderzoek blijkt dat homoseksuelen met een handicap meer respect en begrip vragen voor hun positie. De samenleving moet gaan beseffen dat gehandicapten niet aseksueel zijn. Daarom moet er meer bijvoorbeeld meer aandacht komen voor handicaps bij seksuele voorlichting en veilig vrijen. Hulpverleners dienen ook beter geschoold te worden om door te vragen over (homo)seksualiteit, ook als het om intieme kwesties gaat. Zij dienen te beschikken over informatie om mensen goed door te kunnen verwijzen. Goede opvang en begeleiding voorkomen seksuele misbruik en uitspattingen, zoals vorig jaar op een aantal doveninstituten.

Positieve ervaringen

Ook is er grote behoefte onder homoseksuelen met een handicap om contact te leggen en vriendschappen te sluiten. Het delen van vooral positieve ervaringen van anderen kan de eigen positie versterken en de moed geven uit de kast te komen. Groter zichtbaarheid van deze groep homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en biseksuelen bevordert ook hun integratie en acceptatie in de homo-gemeenschap.

Breed draagvlak

Tijdens de discussies over de uitkomsten van het behoefteonderzoek, waaronder ook veel lokale medewerkers van MEE Nederland deelnamen, bleek dat er een breed maatschappelijk draagvlak is voor het ontwikkelen van (lokale) projecten voor homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en biseksuelen met een beperking.

Continúa en

COC Nederland gaat partners zoeken, zoals de CGR, MEE Nederland en wellicht het Rode Kruis, om te kijken of het mogelijk is samen projecten op te zetten. Doel daarvan is bestaande initiatieven meer toegankelijk te maken voor homoseksuelen met een beperking. Het oprichten van nieuwe ontmoetingsplekken. Het ontwikkelen van een vraagbaak voor homoseksuelen met een beperking om antwoorden te vinden op de specifieke vragen naar informatie en seksuele voorlichting die zij hebben. En het helpen bevorderen van de deskundigheid en het invoelingsvermogen van hulpverleners.

Pedidos

Het zakboek ‘Iedereen heeft wat, wat heb jij?’ kan besteld worden bij COC Nederland. Maak € 5,- (inclusief verzendkosten) over op Postbanknr. 570348 t.a.v. COC Nederland, Amsterdam o.v.v. ‘rapport Iedereen heeft wat’, of neem contact op met COC Nederland.

Dank

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Comité voor het Europees Jaar voor Mensen met een Handicap, het VSB Fonds, het Johanna Kinderfonds, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind en het Nationaal Revalidatie Fonds.

Zie voor meer informatie www.coc.nl/handicap.