Volver a la vista general

La mayoría de la Cámara, a favor de más política presupuestaria Gay

Daarom heeft een Kamermeerderheid op 16 december ingestemd met amendementen van D66-er Lousewies van der Laan op de begrotingen van de ministeries van OCW en VWS.

Het budget voor het homo-emancipatiebeleid is daarmee met meer dan zevenhonderdduizend euro uitgebreid. Met dit geld kunnen projecten opgezet worden om scholen homovriendelijker te maken. Bijvoorbeeld door meer voorlichting over homoseksualiteit op school en het bevorderen van de deskundigheid van onderwijspersoneel. Voor homoseksuele allochtonen kan gewerkt gaan worden aan projecten gericht op het versterken van hun informele netwerken, het bieden van laagdrempelige opvang en het geven van informatie. Noodsituaties kunnen zo voorkomen worden, hun maatschappelijke isolement wordt doorbreken en het vergroot hun weerbaarheid. Voor homoseksuele senioren kunnen projecten rond zorg en wonen opgezet worden.

De lobby daarvoor van het COC ondersteund door de Landelijke Werkgroep Politiek (LWP) van het COC is daarmee succesvol geweest. Het budget dat nodig is voor het versterken van het homo-emancipatiebeleid van staatssecretaris Ross is nu substantieel ruimer geworden. De gezamenlijke homobeweging had met concrete voorstellen gepleit voor versterking van dat beleid bij de Kamercommissie VWS.

Wybren Bakker, voorzitter COC Nederland:

‘Het aannemen van deze amendementen is buitengewoon belangrijk. Daarmee is er nu namelijk meer geld om met de staatssecretaris rond de tafel te gaan zitten en concreet over projecten te praten die de sociale acceptatie van homoseksualiteit echt vooruit helpen. De gezamenlijke homobeweging heeft daarover al overleg gevoerd en plannen gemaakt om de positie van jongeren op school en van allochtone en oudere homoseksuelen te verbeteren. Dat overleg gaan we nu gericht voeren ter voorbereiding van de gesprekken met staatssecretaris Ross. Goed dat een Kamermeerderheid dat mogelijk maakt. Prima werk ook van onze Landelijke Werkgroep Politiek’.

Een derde amendement voor het vergroten van het budget voor het homo-emancipatiebeleid komt volgende week aan de orde bij de behandeling van de begroting van Justitie. Ingeschat wordt dat ook deze motie een meerderheid zal krijgen.