Volver a la vista general

El COC escribe una carta a la VNG

‘Afgelopen Koninginnedag werd in Amsterdam de Amerikaanse journalist Chris Crain door zeven jongens op straat in elkaar geslagen, omdat hij hand in hand liep met zijn vriend. Dit soort incidenten is geen uitzondering meer. Er lijkt sprake van een verharding van het maatschappelijk klimaat rond homoseksualiteit. Recent bleek uit onderzoek van De Gaykrant dat vijfenzeventig procent van de Nederlandse homoseksuelen (v/m) vindt dat tolerantie ten opzichte van homoseksualiteit afneemt.’

Dat schrijft

Frank van Dalen

, voorzitter van COC Nederland, in een brief, d.d. 31 mei 2005, aan de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In deze brief nodigt hij namens het COC de VNG uit ‘op korte termijn een gesprek te voeren over een aantal actuele zaken op het gebied van lokaal homo-emancipatiebeleid.’

Aangezien de oplossing van problemen rond homoseksualiteit vooral op lokaal niveau gezocht moet worden, stelt COC Nederland voor met de VNG de volgende onderwerpen te bespreken:

Multiculturele spanningen

– die nemen toe tussen groepen allochtonen en homoseksuelen. Veel (jonge) allochtone homo’s ondervinden grote (psychische) problemen rond hun seksuele identiteit, terwijl opvang voor deze groep ontbreekt. Homoseksuelen krijgen te maken met anti-homoseksueel geweld, maar de politie houdt geen registratie bij en reageert niet adequaat;

Discriminatie in het onderwijs

– homo- en biseksuele jongeren voelen zich op school vaak niet veilig en docenten besluiten regelmatig terug ‘de kast in te gaan’. Scholen werken niet altijd actief mee aan het bestrijden van homovijandigheid;

Vergrijzing en eenzaamheid

– oudere lesbische vrouwen en homoseksuele mannen hebben veel vaker last van eenzaamheid en depressie dan heteroseksuele ouderen. Gerichte zorg ontbreekt voor deze groep;

Problemen rond het ‘homohuwelijk’

– hoewel de wetgever het huwelijk heeft opengesteld voor paren van gelijk geslacht, laten veel gemeenten nog altijd toe dat ambtenaren weigeren dergelijke huwelijken te sluiten.

Het Kenniscentrum Lesbisch en Homo-emancipatiebeleid zal, gezien hun bijzondere deskundigheid op het gebied van lokaal homo-emancipatiebeleid, bij dit gesprek betrokken zijn.