Volver a la vista general

Diez mandamientos para una Ámsterdam gay vibrante

Op donderdag 23 juni jl. schaarden tientallen organisaties zich tijdens een speciaal georganiseerde themaraadsvergadering van het Stadsdeel Amsterdam Centrum achter het actieplan

Tien Geboden voor een bruisend Gay Amsterdam

. Met de tien geboden willen initiatiefnemers Oebele Kooistra en Hans Verhoeven een aanzet geven tot een actieplan om nieuw elan te brengen in Gay Amsterdam.

1ste gebod

Gay Amsterdam zal geschiedenis schrijven!

2de gebod

Gay Amsterdam zal voor haar ouderen, gehandicapten en hiv-geïnfecteerden zorgen!

3de gebod

Gay Amsterdam zal nieuwe stromingen en lifestylen een plek geven!

4de gebod

Gay Amsterdam zal tribaliseren!

5de gebod

Gay Amsterdam zal haar gedenkfeesten en evenementen organiseren!

6de gebod

Gay Amsterdam zal zich politiek manifesteren!

7de gebod

Gay Amsterdam zal toeristen uitnodigen!

8ste gebod

Gay Amsterdam zal ondernemen!

9de gebod

Gay Amsterdam zal over homoseksualteit voorlichten!

10de gebod

Gay Amsterdam zal voor haar rechten opkomen en die verdedigen!

Zie voor een nadere uitwerking van het actieplan: www.de-10-geboden.nl

COC Amsterdam adopteert 9de gebod

Tijdens de presentatie van ‘Tien Geboden’ heeft COC Amsterdam het 9de gebod geadopteerd: ‘Gay Amsterdam zal over homoseksualiteit voorlichten!’

COC en voorlichting over homoseksualiteit zijn synoniem. Al tientallen jaren zijn het de vrijwilligers van het COC die geheel in hun vrije tijd scholen afgaan om voorlichting te geven over homoseksualiteit. En dat is hard nodig, want bijna iedereen: homo of hetero, groeit op in een heterogezin. Informatie over seksuele diversiteit zoals homo- of biseksualiteit of transgenderisme is dan niet vanzelfsprekend. Tijdens de presentatie van de ‘Tien Geboden’ werd geconstateerd dat de sfeer in Amsterdam de laatste jaren minder tolerant is geworden, mede als gevolg van minder zichtbaarheid van homo’s in de hetero-omgeving.

COC Amsterdam heeft aangegeven de voorlichting over seksuele diversiteit uit te willen breiden naar multiculturele evenementen, activiteiten op te willen zetten om met de Gay Pride ook in de buitenliggende stadsdelen aanwezig te willen zijn en samen te werken met de politie om meldingen over verbaal of fysiek geweld tegen seksuele minderheden te stimuleren.

COC Amsterdam heeft op zijn website een mogelijkheid van anoniem melden van discriminatie. Informatie uit deze meldingen worden met de politie doorgenomen om de vorm van geweld en de mate van geweld te kunnen signaleren. Voor de ondersteuning van slachtoffers is COC Amsterdam ook een Homofobie Interventie Team (HIT) aan het oprichten.