Volver a la vista general

COC: disolución de NPS = disolución del reino rosa

Opheffing van de NPS, dat is onderdeel van het mediaplan van dit kabinet en hoewel er even sprake was van uitstel lijken de regeringspartijen nu toch al tot snelle opheffing te gaan besluiten.

Het COC vreest dat in het ‘geweld’ over de opheffing van de NPS vooral over het einde van programma’s als Buitenhof, Nova, Andere Tijden en Zembla gesproken zal worden.

En dus over het hoofd gezien zal worden dat de kabinetsplannen ook invloed zal hebben op de website ‘Het Roze Rijk’ .

De opheffing van de NPS zou ook het einde ‘Het Roze Rijk’ betekenen.

Het COC pleit voor het voortbestaan van de site, ja ziet zelfs alle aanleiding voor uitbreiding met een wekelijks radio- en/of tv-programma en heeft dat daarom onder de aandacht van Kamerleden gebracht.

Als radioprogramma was ‘Het Roze Rijk’ al verdwenen, maar nu dreigt ook nog de website opgeheven te worden. En dat terwijl het hier gaat om een unieke voorziening – ‘Het Roze Rijk’ is namelijk de enige niet-commerciële site met informatie en nieuws over homoseksualiteit. Een site die daarom ook van belang is voor bijvoorbeeld het onderwijs – vooral ook omdat er géén links op staan naar dating- of sekssites. Dus is deze site ook geschikt als bron van informatie voor leerlingen van zelfs de meest behoudende School met de Bijbel!

Het COC wil u er bij deze gelegenheid op wijzen dat het maatschappelijke debat over de sociale acceptatie van homoseksualiteit, nationaal en internationaal, in alle hevigheid woedt en actueler is dan ooit:
– executies in Iran;
– het wegjagen van een homoman uit de Amsterdamse Retiefstraat;
– de nota ‘Roze in alle kleuren’ van staatssecretaris Ross;
– de AIVD over de radicalisering van moslimjongeren dat zich o.a. in toenemende intolerantie tegen homoseksuelen uit;
– een Poolse kandidaat-premier en mogelijke president met homovijandige opvattingen;
– de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar;
– in 2006: het 60-jarig bestaan van het COC en 5 jaar openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht;
– de presentatie van het Receptenboek ‘Homoseksualiteit en Onderwijs’;
– de presentatie van het boek over de homovervolgingen in de Tweede Wereldoorlog ‘Doodgeslagen, Doodgezwegen’;
– de openstelling van het huwelijk voor partners van gelijk geslacht in Spanje en Canada en de discussies daarover in tal van landen en kerken;
– het beleid van het Vaticaan waar zelfs gesproken wordt over het uitsluiten van homovriendelijke katholieke politici van de eucharistie.

Así pues, temas más que suficientes para llenar el tiempo de emisión y permitir que una amplia audiencia conozca la evolución y la actualidad en torno a la homosexualidad.

Alle reden om bij het nemen van een besluit over de NPS ook even stil te staan bij het effect van dit besluit op een NPS-programma dat niet zo ‘in the picture’ is geweest, maar dat wel van belang is: Het ROZE RIJK