Volver a la vista general

Abran paso al sueño de Reinier

De eerste exemplaren van de glossy en van de documentaire op dvd werden uit handen van COC-voorzitter Frank van Dalen in ontvangst genomen door de hoofdrolspeler in de dvd Reinier van Heteren en de heer mr. S.J.L. Nieuwsma, plaatsvervangend directeur Sociale Zaken van VNO-NCW. Die deed de toezegging de dvd ‘Ruim baan voor Reinier’ en de glossy naar de de leden van VNO-NCW te sturen. ‘Deze campagne doorbreekt vooroordelen en laat zien hoe gemotiveerd medewerkers met een handicap zijn’. De documentaire over Reinier noemde hij ‘indrukwekkend’, omdat daarin ‘heel de mens in beeld gebracht wordt en ook duidelijk wordt dat de moderne techniek een steeds beter hulpmiddel is om mensen met een handicap aan werk te helpen’.

_Reinier van Heteren, hoofdrolspeler in de documentaire ‘Ruim baan voor Reinier’ ontvangt het eerste exemplaar van Frank van Dalen, voorzitter COC Nederland. In het midden: de heer S.L.J Nieuwsma, plaatsvervangend directeur Sociale Zaken van VNO-NCW._

De COC-voorzitter zei in zijn toespraak:

‘Het is de ambitie van het COC een samenleving te bouwen waar mensen maximale ruimte krijgen om hun eigen leven in te richten zoals ze dat zelf willen. Man, vrouw, jong, oud, homo, hetero, gehandicapt of niet. De strijd om de positie van homoseksuelen in de samenleving te versterken en te verdedigen is een strijd die ons allen aangaat.

Het is om die reden dat het COC met energie en kracht heeft gewerkt aan de campagne ‘Beperkt in Beeld’ en in het bijzonder de documentaire ‘Ruim baan voor Reinier’. Reinier is een homoseksuele jongen, waarvan de wereld dacht en vaak nog denkt: ‘Arme jongen, hij kan niet zoveel’. Een houding die ervoor zorgt dat Reinier letterlijk en figuurlijk gevangen gehouden wordt door de vooroordelen.

Maar Reinier had een droom. En het is zijn huidige werkgever die zich niet afvroeg, wat kan die jongen niet, maar zich afvroeg, wat kan die jongen wel. Door dat te doen, ging de wereld voor Reinier open en werd de gevangenschap opgelegd door de vooroordelen opgeheven.

Het is die samenleving waar het COC een bijdrage aan wil leveren. Een samenleving waar vooroordelen niet langer de gijzelnemers meer zijn en mensen niet langer beperken om hun leven te leiden passend bij wie en wat ze zijn’.

‘Ruim baan voor Reinier’

De documentaire ‘Ruim baan voor Reinier’ gaat over het leven van een Reinier, een homoseksuele jongeman met een ernstige handicap. Hij is spastisch en zit in een rolstoel. De documentaire gaat vooral over de opleiding van Reinier en zijn werk bij de politie. Maar het is ook een indringend persoonlijk portret geworden, waarin filmmaker Gabrielle Provoos er in geslaagd is op ontwapenende wijze alle facetten van zijn persoonlijkheid en de manier waarop hij in het leven staat in beeld te brengen. Provaas: ‘Ik wilde geen documentaire maken over Reinier om medelijden op te wekken. Daar kun je niks mee. Ik wil met de documentaire laten zien dat Reinier gewoon een mens is met al zijn eigenaardigheden’.

De documentaire kan op dvd besteld worden via de website Ruim Baan!.

Roeland van Spaandonk, projectleider

: ‘Mensen met een beperking zijn steeds meer op zichzelf aangewezen, maar er zijn maar weinig mensen die ze daar ook echt kansen voor willen geven. Raar eigenlijk, want uit onderzoek van bijvoorbeeld de GGZ en de VNG blijkt dat maatschappij juist vindt dat mensen met een beperking normaal moeten kunnen meedraaien in de samenleving. Om de vooroordelen die mogelijk heersen weg te nemen, hebben we de campagne ‘Ruim Baan!’ ontwikkeld. Middels zes succesverhalen, hopen we de maatschappij er van te overtuigen dat mensen met een beperking ook ‘normaal’ zijn’.

UWV

‘Ruim baan voor Reinier’ is een documentaire die geproduceerd is in het kader van het project ‘Beperkt in Beeld’ dat gesubsidieerd is door het UWV. Met dit project wil COC Nederland een bijdrage leveren aan de emancipatie van homoseksuele mannen en vrouwen met een geestelijke of lichamelijke handicap en tevens de toekomstige werkgever voorlichten over de mogelijkheden die mensen met een handicap hebben.

Zie voor meer informatie de website van Ruim Baan.