Volver a la vista general

Nimega descalificado

De organisatie van het 11de Nationaal COC Songfestival heeft tot het moeilijke besluit moeten komen om COC Nijmegen met hun uitvoerende artiest Soulmates, eerder uitgeroepen tot winnaar van de finale op 5 november jl., te diskwalificeren. DWH (Delftse Werkgroep Homoseksualiteit)/Outsite uit Delft is hierbij uitgeroepen tot de winnaar van deze 11de editie. COC Nijmegen accepteert deze beslissing gelaten.

Daags na de finaleavond is de organisatie van dit songfestival geattendeerd op het mogelijk niet naleven van het reglement door de uitgeroepen winnaar. Naar aanleiding van dat signaal heeft de organisatie direct een onderzoek ingesteld. Hieruit is het volgende gebleken. In het reglement staat expliciet omschreven dat er live gezongen dient te worden, hetgeen ook geldt voor de achtergrondzang. Op de begeleidende geluidsdrager mogen alleen instrumenten hoorbaar zijn. Deze geboden houden impliciet het verbod in van zang op de geluidsdrager.

Uit het reglement

:
6.3. Het lied moet live gezongen worden. Dit geldt ook voor achtergrondzang.
7.1 De deelnemer mag voor de instrumentale begeleiding van het lied een geluidsdrager (CD, MD, Tape) gebruiken. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de aanwezigheid van deze geluidsdrager en de kwaliteit van het materiaal.

Achtergrondzang

Deze regels waren bekend bij alle deelnemende organisaties. Zowel COC Nijmegen als de Soulmates hebben erkend dat er achtergrondzang op de begeleidende cd stonden. Er is, zo is gebleken, door hen nog tevergeefs getracht dit van tevoren te wissen. Tijdens de finale is door de songfestivalorganisatie van het 11de Nationale COC Songfestival de achtergrondzang niet geconstateerd. Enkele dagen later is dit echter alsnog vastgesteld. Indien dit op de avond zélf geconstateerd zou zijn, had het tot hetzelfde besluit van de organisatie geleid.

Niet te kwader trouw

Onze indruk is dat zowel COC Nijmegen als de uitvoerende deelnemer niet te kwader trouw zijn geweest en niet de intentie hebben gehad om op deze manier winnaar te worden.
Er is door hen echter onzorgvuldig gehandeld. Reglementen zijn er om de regels en afspraken van het songfestival aan te geven. Deze gelden onverkort voor alle deelnemers.

Diskwalificatie

Hoewel de songfestivalorganisatie zich zeer bewust is van het feit dat diskwalificatie een zware sanctie is, die in het 10-jarig bestaan van het COC Songfestival nog nimmer toegepast hoefde te worden, ziet zij geen andere mogelijkheid om tot een rechtvaardige oplossing te komen voor dit dilemma. Het is naar de mening van de organisatie juist in de geest van een songfestival om te allen tijde uitsluitend live te zingen.

Nieuwe winnaar

In tegenstelling tot de uitslag op de avond zelf, wordt DWH (Delftse Werkgroep Homoseksualiteit)/Outsite met als artiesten Straight from the Closet met het nummer “Ben je HO of ben je HE