Volver a la vista general

La directora Alice van Rooij deja el COC

Het bestuur van COC Nederland heeft besloten te gaan overleggen met directeur

Alice van Rooij

over het neerleggen van haar functie.

‘In de afgelopen maanden hebben directeur en bestuur regelmatig overleg gevoerd over de operationele gang van zaken’, zo meldt voorzitter Frank van Dalen. ‘Hierbij bleken wensen en ambities van het COC onvoldoende te matchen met de mogelijkheden die de directeur zag om hieraan invulling te geven’.

‘Het bestuur zal de operationele taken waarnemen totdat een nieuwe directeur is gevonden. Hiermee is de continuïteit gewaarborgd’, meldt de voorzitter.

Alice van Rooij blijft nog wel betrokken bij het lokale gemeentelijk beleid van het COC, waaronder het werk rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).