Volver a la vista general

A'dam-Oost/Watergraafsmeer - debate sobre la homosexualidad

Het debat wordt gehouden op woensdag 1 februari 2006 vanaf 20.00 uur in het Montessori College Oost, Polderweg 3 te Amsterdam.

Deze bijeekomst is de afsluiting van het project ‘Wij gaan ons in de echt verbinden’, dat sinds medio december in het stadsdeel Oost/Watergraafsmeerplaatsvindt.

Op de avond van het debat wordt ook een film vertoond die gemaakt is door MV/S media. In de film worden buurtbewoners gevraagd naar hun mening over de foto-expositie ‘Wij gaan ons echt verbinden, homo’s en lesbo’s geven elkaar het ja-woord’.

Deze expositie is momenteel op circa twintig locaties zoals buurthuizen, bibliotheken en scholen te zien.

Het debat wordt georganiseerd door het stadsdeel, IHLIA (internationaal Homo/Lesbisch Informatiecentrum en Archief), COC Amsterdam en MV/S media.

Met het debat willen de samenwerkende organisaties de onwetendheid en vooroordelen ten aanzien van homoseksualiteit in het stadsdeel bespreekbaar maken. Bovendien moet het project bijdragen aan een tolerantere sfeer zodat iedereen zich vrij, geaccepteerd en gewaardeerd voelt.

Het doel van het project is om met zoveel mogelijk buurtbewoners, waaronder homo’s en lesbo’s en mensen die misschien nog niet zo bekend zijn met homseksualiteit of er zelfs vijandig tegenover staan een gesprek over dit onderwerp op gang te brengen..

Het debat wordt voorgezeten door Bob Schijndel, senator van GroenLinks. De Surinaamse schrijfster Henna Goudzand Nahar spreekt een gesproken column uit over hoe zij als bewoonster van het stadsdeel de sfeer in het stadsdeel ervaart.

Het project is mede gefinancierd door het Meldpunt Goede Ideeën, ‘Wij Amsterdammers’ van de gemeente Amsterdam.

Meer informatie over de foto-expositie is te vinden op www.wijgaanonsechtverbinden.nl.