Volver a la vista general

Equipo de Intervención del Foro Seguridad y Juventud

De Forum interventieteams richten zich op spanningen in de multiculturele samenleving. Het interventieteam Veiligheid en Jeugd kan men niet inzetten als het niet gaat over multiculturele spanningen.

De interventieteams van Forum bestaan uit bekende persoonlijkheden die respect genieten in allochtone kring en daar zelf ook veel contacten hebben. De deelnemers zetten zich op vrijwillige basis om om te bemiddelen of te adviseren.

Wat doet het team?

Het adviseert het plaatselijk bestuur en lokale instanties om acties te ondernemen of activiteiten te organiseren zodat veiligheidsproblemen in een gemeente worden voorkomen of beëindigd.
Het team adviseert bij algemene beleidsvragen om overlast, conflicten en andere problemen ver-oorzaakt door jongeren in een gemeente te bestrijden.

Het team zet haar kennis over en contacten binnen migrantengemeenschappen in om problemen rondom jongeren te voorkomen of te bestrijden.

De ervaring met de interventieteams wijst uit dat de advisering het meest succesvol verloopt als de gemeente de zin van extern advies inzit en zelf het team inschakelt. In gevallen waar slachtoffers zelf hulp inroepen, maar geen gehoor vinden bij de gemeente of lokale instanties, kan het zijn dat het externe advies van het team door de gemeente niet op prijs wordt gesteld.

De voorzitter van het team is Peter Lankhorst.

Klik hier voor informatie van het Interventieteam Veiligheid en Jeugd van Forum.