Volver a la vista general

Establecimiento festivo de LW Homos y Discapacidad Intelectual

_de voorzitter snijdt de taart aan met twee bezoekers van Café Ooxo_

De feestelijke oprichting van de COC Landelijke Werkgroep Homoseksualiteit en Verstandelijke Beperking (LWHVB) vond plaats tijdens een drukbezochte Café Ooxo-middag in het Bastacafé van COC Haaglanden in Den Haag.

De positie van homoseksuelen en lesbische vrouwen is de afgelopen decennia verbeterd. Mensen met een verstandelijke handicap hebben daarvan minder geprofiteerd. In veel woon- en zorginstellingen is homoseksualiteit nog steeds een moeilijk onderwerp dat onbespreek-baar is. Mensen met een verstandelijke handicap hebben hier extra last van omdat zij voor de ontwikkeling van hun seksuele identiteit afhankelijk zijn van verzorgers en begeleiders. De Landelijke Werkgroep Homoseksualiteit en Verstandelijke Beperking wil daar verandering in brengen door homoseksualiteit bespreekbaar te maken in woon- en zorginstellingen, en bij zorg- en verpleegopleidingen. Daarnaast organiseert het COC, verspreid over heel Neder-land, ontmoetingscafés voor homoseksuelen en lesbische vrouwen met een verstandelijke handicap.

In zijn toespraak verwelkomde Van Dalen de nieuwe loot aan de COC-boom. ‘In de afgelopen zestig jaar zijn er groepen binnen de roze wereld waar we als COC te weinig aandacht aan hebben gegeven. Bij veel COC-verenigingen zijn al speciale ontmoetingsmiddagen, maar er moet nog meer gebeuren. We moeten zorgen dat de hulpverleners en de zorgverleners zich bewust worden dat homoseksualiteit bestaat en dat ze weten hoe er mee om te gaan. Deze nieuwe landelijke werkgroep kan zelf het initiatief nemen voor activiteiten voor de doelgroep, maar kan ons ook helpen om de samenleving bewust te maken dat er homo’s en lesbo’s zijn met een beperking die ook recht hebben op een gelukkig leven. Want dat is immers waar we allemaal naar op zoek zijn’.

_de leden van de nieuwe werkgroep presenteren zich_

De LWHVB laat binnenkort van zich horen met de uitgave van een eigen nieuwsbrief. Meer informatie is te verkrijgen via het kantoor van COC Nederland. Meer informatie over alle cafes