Volver a la vista general

Francia - patria potestad parejas LGBT

Het Franse Hof van Cassatie voert geen proces, maar beslist hoe een wet geïnterpreteerd moet worden.

‘Het Burgerlijk Wetboek is niet gekant tegen een biologische moeder die haar ouderlijk gezag (deels) toevertrouwt aan een vrouw met wie ze een stabiele liefdesrelatie heeft’, zo oordeelde het Hof in een zaak die aangespannen was door een lesbisch koppel.

Het Hof oordeelt dat het gedeelde ouderlijk gezag per geval moet worden bekeken en altijd ten gunste van het kind beslist dient te worden.

Het arrest slaat evengoed op homomannen die samen een kind opvoeden. Voorheen wezen Franse rechtbanken het ouderlijk gezag altijd toe aan de biologische ouders.

Dit arrest kan het debat over het ‘homohuwelijk’ en holebi-adoptie weer aanzwengelen in Frankrijk.