Volver a la vista general

Arnhem - Viviendas rosas para ancianos

Het Plaform heeft vorig jaar onder leiding van Rob Lindhout, van interieurconsultant Puur Sang, gewerkt aan een rapport getiteld ‘Droomwens'(© Puur Sang, Eindhoven, 2005).

Het rapport beschrijft de contouren van een woongroep voor ‘roze ouderen’. Uitkomst is dat het platform op zoek gaat naar een locatie, waar

drie clusters van ca. 12 woningen

gerealiseerd kunnen worden voor resp. homo’s, lesbo’s en een ‘gemengde groep’.

De eenheden zijn zelfstandig en per cluster wordt nagedacht over een centrale binnen- en buitenruimte. Het idee is dat er geen leeftijdsgrens is, of een ruime marge wordt gehanteerd vanaf 45 jaar – dit om de woongroep zo ‘divers’ mogelijk te maken.

Op dit moment vinden de

verkennende gesprekken

plaats met woningbouwverenigingen en andere partijen uit het werkveld. Daarbij komen onder andere aan de orde: locatie, koop/huurverhouding, organisatie en ballotage.

Heb je

interesse in dit project

, om mee te denken of ben je nieuwsgierig naar het project om dat je er te zijner tijd wel zelf zou willen wonen?

Dan kun je

meer informatie

en het rapport ‘Droomwens’ verkrijgen bij de Infoshop van COC Midden-Gelderland – tel: 026-442 31 61 of mail naar [email protected].