Volver a la vista general

Cámara de Representantes - votaciones sobre política LGBT

COC Nederland heeft bij de behandeling van het holebi-emancipatiebeleid van staatssecretaris Ross vooral gelobbyd voor versterking van het beleid op de terreinen:

onderwijs, veiligheid en zorg

. Mede daarom komen deze zaken in de nu ingediende moties naar voren.

Aan de orde komen de volgende moties

:

27 017, nr. 16 – motie-Timmer (PvdA)- steun: D66, GL en LPF

Over preventief beleid tegen homodiscriminatie en aandacht voor homoseksualiteit op scholen

De regering wordt verzocht binnen de richtlijnen van het veiligheidsbeleid op scholen specifiek aandacht te besteden aan preventief beleid tegen homo-discriminatie en binnen de verdere ontwikkeling van het lesvak burgerschapsvorming ook specifiek aandacht te besteden aan homoseksualiteit en het respectvol met elkaar omgaan.

27 017, nr. 17 – motie-Timmer (PvdA) – steun: D66 en LPF

Over het uitvoeren van de wet door buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand

De regering wordt verzocht op korte termijn een richtlijn te maken waardoor nieuw aan te nemen buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand zich niet langer kunnen beroepen op gewetensbezwaren bij het trouwen van paren van gelijk geslacht.

27 017, nr. 18 – motie-Azough (GL)

Over een nieuwe scholierenuitgave van Expreszo

De regering wordt verzocht om financiële middelen en ondersteuning voor het komend schooljaar nog uit te brengen en op scholen te verspreiden van een tweede versie van de scholiereneditie van het blad Expreszo.

27 017, nr. 19 – motie-Azough (GL)

Over het geven van voorlichtingslessen over homoseksualiteit op scholen

De regering wordt verzocht het geven van voorlichtingslessen over homoseksualiteit op scholen te faciliteren en met financiële middelen te helpen professionaliseren.

27 017, nr. 20 – motie-Dittrich (D66) – steun: GL en PvdA

Over een registratiesysteem voor delicten met een homofobe achtergrond

De regering wordt verzocht te komen tot registratie van homofoob geweld en discriminatie bij de politie, zodanig dat een overzicht van het voorkomen daarvan verkregen kan worden als basis voor te voeren beleid ter bestrijding van deze vormen van geweld en discriminatie.

27 017, nr. 21 – motie-Dittrich (D66) – steun: Gl en PvdA

Over het homovriendelijker maken van de zorg

De regering wordt verzocht de ingediende projecten gericht op het homovriendelijker maken van de zorg te ondersteunen en daar voldoende budget voor vrij te maken.

27 017, nr. 22 – motie-Dittrich (D66) – steun: GL en PvdA

Over het bestrijden van homovijandigheid op scholen

De regering wordt verzocht ter bestrijding van homovijandigheid op scholen 1 miljoen euro te oormerken voor holebi-beleid uit het budget De Veilige School.

27 017, nr. 23 – motie-Ferrier/Dittrich (CDA/D66)

Over praktische handreikingen voor scholen inzake homo-emancipatie

De regering wordt verzocht het thema homoseksualiteit en homobeleid expliciet op te nemen in het jaarplan onderwijs ondersteuning en daardoor praktische handreikingen te bieden bij het invoeren van homo-beleid op scholen.