Volver a la vista general

El COC organiza sesiones informativas OMM

Wat regelt de WMO?

Een groot deel van de zorg die buiten de instellingen wordt geleverd (de zogenaamde extramurale zorg) zoals huishoudelijke hulp en ondersteunende en activerende begeleiding, wordt in de WMO overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Ook de Wet voorzieningen gehandicapten, de Welzijnswet en delen van de Ziekenfondswet zullen opgaan in de WMO.

Gemeenten krijgen binnen bepaalde kaders de vrije hand om zaken als thuiszorg, voorzieningen ouderen, gehandicapten, maatschappelijke opvang, geestelijke gezondheidszorg, veiligheid en sociale cohesie zelf te bepalen.

De WMO verplicht gemeenten echter wel dat in samenspraak met de burgers te doen.

Waarom is de WMO belangrijk voor holebi’s?

De WMO past in het decentralisatiebeleid van de regering. Gevolg daarvan is wel dat belangenbehartiging steeds meer op gemeentelijk niveau uitgevoerd moet worden. Daar zijn de successen te boeken. Daar moet de holebi-beweging dus actief bij betrokken zijn.

Aan de ene kant zullen gemeenten zich de vraag moeten stellen hoe zij homoseksuele, lesbische en biseksuele burgers moeten raadplegen bij hun plannen om de leefbaarheid, de sociale samenhang en de voorzieningen voor deze groep te bevorderen.

Aan de andere kant moeten belangenorganisaties zoals het COC initiatieven nemen om met gemeenten in gesprek te gaan en hen te laten weten wat nodig is in het kader van een adequaat holebi-beleid.

Regionale voorlichtingsbijeenkomsten

Om COC-verenigingen en andere belangstellenden goed te informeren over de WMO en over de mogelijkheden invloed uit te oefenen op het gemeentebeleid organiseert COC Nederland vier regionale voorlichtingsbijeenkomsten:

13 JUNI 2006 – EINDHOVEN

– Aristo Eindhoven – Vestdijk 30

14 JUNI 2006 – ZWOLLE

– COC Zwolle – Kamperstraat 17

19 JUNI 2006 – UTRECHT

– Zalencentrum Vredenburg – Vredenburg 19

22 JUNI 2006 – ROTTERDAM

– COC Rotterdam – Schiedamsesingel 17

Aanvang steeds om 19.30 uur en afsluiten om 22.00 uur.

Voor wie zijn de voorlichtingsbijeenkomsten bedoeld?

De voorlichtingsbijeenkomsten zijn niet alleen voor besturen van COC-verenigingen of van andere organisaties bedoeld, maar vooral ook voor de vrijwilligers die direct met welzijn, zorg of wonen te maken hebben.

Te denken valt daarbij aan werkgroepen politiek of werkgroepen die bezig zijn met en voor specifieke groepen, zoals gehandicapten, jongeren en ouderen.

Naast de COC-verenigingen zullen ook andere ‘roze-instanties’ worden uitgenodigd om de bijeenkomsten bij te wonen. Ook zullen ambtenaren uit gemeenten benadert worden die al actief bezig zijn met de WMO.

Aanmelding uiterlijk 4 juni a.s.

Graag vernemen de organisatoren van de bijeenkomsten uiterlijk 4 juni a.s. aan welke van de vier bijeenkomsten belangstellenden willen deelnemen en met hoeveel personen wordt deelgenomen.

Dat kan gemeld worden aan het secretariaat van COC Nederland:
– per telefoon: (020) 623 45 96
– per e-mail naar [email protected]

Na aanmelding wordt een ontvangstbevestiging en een routebeschrijving toegezonden.