Volver a la vista general

20 HOMosexuales en GUERRA y RESPETO

Het is een weinig bekend, en niet altijd bekend gemaakt, feit dat er homoseksuele mannen en vrouwen waren die hun leven tijdens de nazi-bezetting op het spel hebben gezet. In de literatuur worden een aantal namen genoemd, vele uit kunstenaarskringen.

Niet allen noemden zich in die tijd homoseksueel. Willem Arondéus en de leden van de beginnende homobeweging wel.

Willem Arondéus

, Sjoerd Bakker, Frieda Belinfante en Karel Pekelharing deden mee aan de beroemde aanslag op het Amsterdamse Bevolkingsregister (maart 1943).

De fabrikant Willy Niemeijer maakte deel uit van het Groningse verzet. Han Stijkel was de religieus geïnspireerde leider van een der eerste illegale groepen. Gé Winter redde zijn vriend en diens familie. Het vriendinnenpaar Ru Paré en Do Versteegh liet joodse kinderen onderduiken.

Jaap Diekmann, Niek Engelschman, Jaap van Leeuwen en Jef Last behoorden tot de beginnende zelforganisatie van homoseksuelen – het latere COC.

In Amsterdam bestond het Duitse onderduikhuis ‘Castrum Peregrini’ met in zijn kring Wolfgang Frommel, Percy Gothein, Vincent Weyand en Wolfgang Cordan. Andere namen zijn Tiemon Hofman, Henri Methorst en Frans Toethuis.

De website Bevrijding Intercultureel, ontstaan vanuit het Noord-Hollands provinciale project Bevrijding voor Iedereen (2004-2006), sluit aan bij de tentoonstelling van Klaus Müller en Judith Schuyf in kamp Westerbork ‘Wie kan ik nog vertrouwen? – Homoseksueel in nazi-Duitsland en bezet Nederland’ (april-sept. 2006). Vanaf 22 september a.s. is de expositie te zien in het Amsterdams Verzetsmuseum.

Para más información, consulte:

El COC conmemora la persecución de los homosexuales

Tentoonstelling over Homoseksuelen in Nazi-tijd

WO II – boek homo/lesbische verzetstrijders