Volver a la vista general

Las personas mayores gays y lesbianas se sienten solas

Ontmoetingsgelegenheden

Een aanzienlijk aantal van de bellers vraagt naar ontmoetingsmogelijkheden voor homo en lesbische ouderen. ‘Eigenlijk zou er overal een soos moeten zijn voor homo en lesbische ouderen’.

Op oudere leeftijd is het moeilijk om nieuwe mensen te leren kennen of vriendschappen te krijgen. Er is duidelijk behoefte aan ontmoetingsgelegenheden of activiteiten voor homo ouderen zoals bijvoorbeeld gezamenlijk naar een concert gaan. Mede omdat deze ontbreken, voelt men zich eenzaam.

Zorg

Een tweede regelmatig terugkomend onderwerp is de sfeer in verzorgingstehuizen. In verzorgingstehuizen wordt vaak stigmatiserend gedaan over homo ouderen: ‘Je weet wel dat is die homo die daar woont’. Een andere man in een verpleeghuis heeft er veel last van dat mensen altijd aan hem vragen waarom zijn vrouw of zijn kinderen hem niet opzoeken en wel een vriend op bezoek krijgt.

Een beller zegt: ‘Het aantal (klein)kinderen en hun bezoekjes zijn een statussymbool in dit verzorgingstehuis’. Ook ervaringen met verzorgers worden gemeld. Eén beller meldde dat iemand van de thuiszorg hem weigerde om hem hulp te verlenen omdat hij homo was.

Woonvormen

Regelmatig wordt er gevraagd naar woonvormen die homovriendelijk zijn, niet alleen in de randstad maar juist ook in verschillende provincies. Overigens zijn er ook enkele bellers die tevreden zijn over hun woonsituatie. Zij hebben dan bewust voor een bepaalde woonvorm gekozen waar een open sfeer is ten aanzien van homoseksualiteit.

Een aantal vijftigplussers heeft wel een relatie of een relatie gehad, maar is daar niet open over tegenover de omgeving omdat dat moeilijk ligt in de familie of bij leeftijdgenoten. Vijftigplussers staan minder tolerant tegenover homoseksualiteit dan mensen onder de vijftig bleek onlangs uit het onderzoek ‘Gewoon doen’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Belweek

De belweek inventariseert wat er leeft bij homo en lesbische 50-plussers, en is een gezamenlijk initiatief van Anbo voor 50-plussers, Schorer, COC Nederland en het Kenniscentrum lesbisch en homo-emancipatiebeleid.

De belweek wordt ondersteund door politici Gerda Verburg (CDA), Boris Dittrich (D66) en Naïma Azough (GroenLinks) en Willemien Ruygrok (E-Quality) die bij de opening plaats namen achter de telefoon.

Gerda Verburg is vice-voorzitter van de CDA-Tweede Kamerfractie en een van de weinige lesbische vrouwen in de Tweede Kamer. Ze vindt de belweek een belangrijk initiatief: ‘Het mooie is dat mensen hier kunnen vertellen hoe ze dingen ervaren. Wat maken mensen mee? Wat moet opgepakt worden door de politiek of zorginstellingen? Ik sprak een man die vond dat verpleegopleidingen meer aandacht moeten besteden aan homo en lesbische ouderen. Dat is een goed idee.’

Libro Verde

De resultaten van deze belweek worden in november gepubliceerd in een Groenboek. Met dit Groenboek willen de initiatiefnemers van de belweek dit onderwerp op de agenda zetten van hulpverleners, zorginstellingen en beleidsmakers. Mensen kunnen bellen naar het gratis telefoonnummer 0800-623 65 65, maar ook reageren via www.rozeouderen.nl. Groepen voor homoseksuele en lesbische ouderen zijn te vinden via www.coc.nl/ouderen.