Volver a la vista general

Robert Long enterrado en medio de gran interés

Caberatier Gerard Cox leidde de uitvaartdienst, die begon met het ‘Liedje voor als ik… (er niet meer ben)’ van Long. Gerard Cox was vorig jaar ook buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand tijdens het huwelijk van de zanger met Kristof Rutsaert. Robert Long had Gerard Cox nadrukkelijk gevraagd ervoor te zorgen dat zijn uitvaart een ‘luchtig en vrolijk’ karakter zou hebben, en ‘dat er gelachen werd’, aldus Gerard Cox.

Tijdens de dienst spraken enkele leden van zijn ‘zelf gecreëerde familie van vrienden’. Daarnaast was er veel ruimte voor muziek, met onder meer nummers van Lee Hazelwood, Linda Ronstadt en Robert Long zelf. Een huilende Kristof Rutsaert noemde Robert Long ‘een heerlijk mens’. Het mandoline orkest Estrellita sloot de dienst af.

Robert Long lag in een eenvoudige, houten kist die familie, vrienden en fans naar zijn graf brachten onder de klanken van zijn ‘En toch’. Kristof Rutsaert was een van de dragers. Nadat de familie afscheid had genomen, liepen de vele fans langs zijn graf.

De artiest kreeg een plek in de arcade op de begraafplaats, waar ook zijn goede vriend Dimitri Frenkel Frank begraven ligt.

Para más información, consulte:

Robert Long overleden – begrafenis op 23 december

El cantante Robert Long, gravemente enfermo