Volver a la vista general

La atención a las personas mayores debe ser más respetuosa con los homosexuales

Staatssecretaris Ross krijgt het rapport uit handen van Henk Krol (hoofdredacteur Gay Krant Magazine) en Liane Wubbels (directeur ANBO voor 50-plussers). Het rapport is het resultaat van de Belweek Roze Ouderen die exact drie maanden geleden werd gehouden.

Tijdens de belweek (9–13 oktober 2006) konden homo- en lesbische ouderen hun wensen en behoeften op het gebied van zorg, welzijn en wonen kenbaar maken. De signalen van de roze ouderen vormen de basis voor het groenboek. Meer dan 250 roze ouderen hebben aan de belweek meegedaan. De belweek is een initiatief van ANBO voor 50-plussers, COC Nederland, MOVISIE Lesbisch en Homobeleid en Schorer.

Homovriendelijker

Het leef- en werkklimaat binnen de ouderenzorg moet homovriendelijker, zo stellen de initiatiefnemers in het rapport. Een belangrijke rol zien zij weggelegd voor zorgkoepels als ActiZ en Aedes. Instellingen zouden aan kwaliteitseisen moeten voldoen die homovriendelijkheid moeten waarborgen.

Er zijn tijdens de belweek concrete klachten geuit door bewoners van zorginstellingen en familieleden over een aantal verpleeg- en verzorgingshuizen. Homoseksuele bewoners voelen zich achtergesteld of onheus bejegend. Een 51-jarige man vertelde over zijn ervaringen: “Toen mijn vriend naar het verpleeghuis moest, werd hij door medebewoners uitgescholden. Hij wilde toen op de vrouwenafdeling wonen, maar dat ging ook niet.